Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - prowadzone sprawy

Wybory

Rejestracja pojazdów

Zgłoszenie nabycia / zbycia / wyrejestrowanie pojazdu

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Dowód osobisty

Ewidencja ludności

Stacje Kontroli Pojazdów

Ośrodki Szkolenia Kierowców

Stowarzyszenia i fundacje