Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Ujecie w stałym obwodzie głosowania daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Możesz zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania w Poznaniu, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w Poznaniu, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Poznaniu, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  •  mieszkasz na stałe w Poznaniu, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Poznaniu.

Pamiętaj, że możesz być ujęty tylko w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem - dlatego zostaniesz wykreślony z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Aby zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport);
  • wniosek u ujęcie w stałym obwodzie głosowania - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adres znajdziesz poniżej);

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania uzyskasz wtedy, kiedy ustalimy, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Poznaniu. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Poznaniem np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek możesz złożyć:

  • osobiście - w urzędzie gminy, w której mieszkasz. W Poznaniu w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter - bez rezerwacji wizyt.

  • za pośrednictwem Poczty;
  • przez Internet - jeśli masz Podpis Zaufany (Profil Zaufany), podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Opłaty

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy;

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy ujęcia w stałym obwodzie głosowania - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Obowiązek informacyjny

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona w części: Formularze do druku - w załączniku: "Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych"

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kubiak Marek
Data wytworzenia informacji: 2023-09-22 00:00
Opis zmian: Aktualizacja sakcji: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-22 13:51