Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Piotr Sobczak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 337, sekretariat (III piętro), informacja telefoniczna o sprawach: 61 878 55 52
centrum@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Architekt Miasta (UA)
  Piotr Sobczak
  Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań - sekretariat Wydziału: ua@um.poznan.pl., tel. 61 878 55 24

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16.03.2020r. do odwołania WSTRZYMANA JEST MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE oraz w WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY.
W związku z tym zmienia się tryb pracy Wydziału.
PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE W FORMIE KORESPONDECYJNEJ TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ:

 1. w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 2. w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP na adres /UMPoznan/SkrytkaESP (podpisując przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Jak korzystać z ePuapu - wszelkie informacje znajdują sie w dziale pomoc (link). Instrukcja podpisywania dokumentów znajduje się w Bibliotece dokumentów - Podpisywanie dokumentu Profilem Zaufanym (link).

Informacja dotycząca prowadzonych spraw jest możliwa w następujący sposób:

 • telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w godzinach: w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00, we wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 15.30
 • bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury tel. (61) 878 55 52 , centrum@um.poznan.pl
 • informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy (61) 878 53 96

Zachęcamy również  do korzystania z infolinii Poznań Kontakt (61) 646 33 44.

Informujemy, że istnieje możliwość odbioru dokumentacji z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury po wcześniejszych ustaleniach z osobą prowadzącą sprawę oraz po wyznaczeniu przez pracownika Urzędu Miasta terminu odbioru. Inwestorzy mogą również przekazywać dokumentację wielkogabarytową (powyżej 40 cm) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 61 878 5771, 602186404. Dokumentację o mniejszej objętości można składać w skrzynce podawczej w Holu Głównym budynku. Obsługa będzie realizowana w godzinach 8.30 - 10.30 w pokoju 339, III pietro w budynku przy pl. Kolegiackim 17.

Do zadań Wydziału należy m.in.:

 1. w zagospodarowaniu przestrzennym:- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,- opiniowanie wniosków na realizację inwestycji drogowej,- udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,- sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. w administracji architektoniczno-budowlanej: - wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,- prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,- rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z Prawa budowlanego.

Informacja o postępowaniach, w których bierze udział więcej niż 20 stron postępowania - informacja w dziale -> Ogłoszenia, decyzje, rejestry -> Komunikaty i ogłoszenia.
Wykaz wydanych przez Wydział UA decyzji pozytywnych o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę oraz złożonych ww. sprawach wniosków znajduje się w Bibliotece Dokumentów (linki poniżej).Informacja publiczna: centrum@um.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - UA.IX.6730
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - UA.IX.6733

W zakładce BIBLIOTECE DOKUMENTÓW dostępne są następujące wykazy:- stanowiska i interpretacje przepisów stosowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy- wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy- wykaz dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych- informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bartosz Putz
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-12 11:14 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)