Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Piotr Sobczak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 337, sekretariat (III piętro), informacja telefoniczna o sprawach: 61 646-33-44
ua@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Architekt Miasta (UA)
  Piotr Sobczak
  Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań - sekretariat Wydziału: ua@um.poznan.pl., tel. 61 878 55 24

Kompetencje i zadania

W związku z pandemią COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16.03.2020r. do odwołania WSTRZYMANA JEST MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE oraz w WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY.


PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE W FORMIE KORESPONDECYJNEJ TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ:

 1. w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 2. w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP na adres /UMPoznan/SkrytkaESP (podpisując przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Jak korzystać z ePuapu - wszelkie informacje znajdują sie w dziale pomoc (link). Instrukcja podpisywania dokumentów znajduje się w Bibliotece dokumentów - Podpisywanie dokumentu Profilem Zaufanym (link).

Informacja dotycząca prowadzonych spraw jest możliwa w następujący sposób:

 • telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w godzinach: w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00, we wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 15.30
 • infolinia Poznań Kontakt (61) 646 33 44
 • informacja o prowadzącym postępowanie oraz numerze sprawy  - infolinia Poznań Kontakt (61) 646 33 44
 • ua@um.poznan.pl
 • informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy (61) 878 53 96 lub 602-186-404

Informujemy, że istnieje możliwość odbioru dokumentacji z Wydziału Urbanistyki i Architektury po wcześniejszych ustaleniach z osobą prowadzącą sprawę oraz po wyznaczeniu przez pracownika Urzędu Miasta terminu odbioru. Obsługa będzie realizowana w godzinach 8.00 - 15.30, a w poniedziałki do 17.00 w budynku C przy pl. Kolegiackim 17. Dokumentację można składać w budynku C w powyższych godzinach. Informacja o odbiorze dokumentacji oraz o wydanych decyzjach i dzienniku budowy (61) 878 53 96 lub 602-186-404.

Do zadań Wydziału należy m.in.:

 1. w zagospodarowaniu przestrzennym:- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,- opiniowanie wniosków na realizację inwestycji drogowej,- udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,- sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. w administracji architektoniczno-budowlanej: - wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,- prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,- rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z Prawa budowlanego.

Informacja o postępowaniach, w których bierze udział więcej niż 20 stron postępowania - informacja w dziale -> Ogłoszenia, decyzje, rejestry -> Komunikaty i ogłoszenia.
Wykaz wydanych przez Wydział UA decyzji pozytywnych o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę oraz złożonych ww. sprawach wniosków znajduje się w Bibliotece Dokumentów (linki poniżej).

Udostępnienie informacji publicznej: centrum@um.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - UA.IX.6730
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - UA.IX.6733

W zakładce BIBLIOTECE DOKUMENTÓW dostępne są następujące wykazy:- stanowiska i interpretacje przepisów stosowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy- wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy- wykaz dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych- informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Żaneta Fronc
Data wytworzenia informacji: 2022-01-17
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-17 12:40