Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Piotr Sobczak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 337, sekretariat (III piętro), informacja telefoniczna o sprawach: 61 646-33-44
ua@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Architekt Miasta (UA)
  Piotr Sobczak
  Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań - sekretariat Wydziału: ua@um.poznan.pl., tel. 61 878 55 24 (informacja telefoniczna o sprawach tel. 61 646-33-44)

Kompetencje i zadania

ZACHĘCAMY DO ZAŁATWIANIA SPRAW W FORMIE KORESPONDECYJNEJ: TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ  SERWIS E-BUDOWNICTWO LUB PRZEZ PLATFORMĘ ePuap:

 1. w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 2. w przypadku formy elektronicznej wniosków dotyczących procedur architektoniczno-budowlanych muszą być one generowane przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl. W przypadku wniosków dotyczących procedur urbanistycznych korespondencję prosimy kierować przez ePUAP na adres /UMPoznan/SkrytkaESP (podpisując przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Instrukcja przesyłania dokumentów ePuapem do Wydziału Urbanistyki i Architektury znajduje się w Bibliotece dokumentów (link). Jak korzystać z ePuapu - wszelkie informacje znajdują sie w dziale pomoc (link). Instrukcja podpisywania dokumentów znajduje się w Bibliotece dokumentów - Podpisywanie dokumentu Profilem Zaufanym (link).

UWAGA!

Od 27.03.2024 będzie obowiązywać nowy druk wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz ustalnie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kancelaria Wydziału oraz Biuro Obsługi Klienta znajduje się w budynku przy ul. Za Bramką 1, na I piętrze sala 1B/28.

Kancelaria funkcjonuje w godzinach: 

w poniedziałki: 7:30-17:00

od wtorku do czwartku: 7:30-15:30

w piątki: 7:30-15:00

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00
w czwartek w godz. 11.00 - 14.00
we wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00

Informacja o numerze sprawy i prowadzącym postępowanie Infolinia Poznań Kontakt (61) 646 33 44.

Informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy (61) 878 53 96 lub 602 186 404.

ua@um.poznan.pl

Informacja o sprawach i procedurach prowadzonych przez Wydział tel (61) 8785 552 w godzinach 10.00-12.00.

Wnioskowanie o prowadzenie elektronicznego dziennika budowy jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji EDB.

Odbiór dokumentacji z WUiA jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu terminu odbioru przez Pracownika Biura Obsługi Klienta Wydział Urbanistyki i Architektury.

Uprzejmie informujemy, iż najskuteczniejszym sposobem składania wniosku do Urzędu oraz otrzymania na niego odpowiedzi w formie elektronicznej jest platforma ePuap.

W przypadku chęci złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na adres mailowy, należy go składać wyłącznie na adres mailowy centrum@um.poznan.pl

Do zadań Wydziału należy m.in.:

 1. w zagospodarowaniu przestrzennym:- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,- opiniowanie wniosków na realizację inwestycji drogowej,- udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,- sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. w administracji architektoniczno-budowlanej: - wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,- prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,- rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z Prawa budowlanego.

Informacja o postępowaniach, w których bierze udział więcej niż 20 stron postępowania - informacja w dziale -> Ogłoszenia, decyzje, rejestry -> Komunikaty i ogłoszenia.
Wykaz wydanych przez Wydział UA decyzji pozytywnych o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę oraz złożonych ww. sprawach wniosków znajduje się w Bibliotece Dokumentów (linki poniżej).

Udostępnienie informacji publicznej: centrum@um.poznan.pl

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - UA.XI.6730
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - UA.XI.6733
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwolenie na budowę (RWDZ) - UA.XI.6740
 • Rejestr zgłoszeń budowy (RWDZ) - UA.XI.6743

W zakładce BIBLIOTECE DOKUMENTÓW dostępne są następujące wykazy:- stanowiska i interpretacje przepisów stosowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy- wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy- wykaz dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych- informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adriana Franczak
Data wytworzenia informacji: 2024-05-27 00:00
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2024-05-27 16:06