Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu (ZOU)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Wojciech Czyżewski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
zou@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu prowadzi sprawy związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi Urzędu Miasta Poznania.Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz  Straży Miejskiej Miasta Poznania, a także wspierania miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
  2. zarządzanie nieruchomościami i lokalami, w tym remonty i modernizacja budynków, w których Urząd prowadzi działalność,
  3. na polecenie Prezydenta Miasta Poznania prowadzenie postępowań i uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne w charakterze biegłego (rzeczoznawcy),
  4. obsługa Urzędu Miasta Poznania w zakresie zaopatrzenia, telekomunikacji, transportu, usług kancelaryjnych oraz techniczna obsługa sesji Rady Miasta Poznania,
  5. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej - ZOU-II.1431
  • Rejestr ryzyka - ZOU-II.173

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jacek Maciejewski
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-06 09:38 - Rejestracja ogłoszenia. (Wprowadzenie informacji)