Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Witold Rewers
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pokój 308, telefon 878-50-27, fax 61 878-50-35
wzkb@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, niemilitarnych przygotowań obronnych, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz rozbudowy, administrowania i eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa.Wydział koordynuje niemilitarne przygotowania obronne w wydziałach Urzędu Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz współpracuje w tym zakresie z właściwą komórką organizacyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Wydział prowadzi dwie internetowe strony tematyczne:-,,Zarządzanie bezpieczeństwem",- ,,Zadbaj o bezpieczeństwo".

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr świadczeń rzeczowych na rzecz obronności kraju - ZKB-III.5566
  • Rejestr świadczeń osobistych na rzecz obronności kraju - ZKB-III.5565
  • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową - ZKB-III.5570
  • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową - ZKB-III.5570

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Wolbach
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-03 07:33 - Poprawka błędów (Aktualizacja)