Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Komunikat Termin ważności

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 29.10.2021 r. w godzinach od 18:00 do 11:00, na ulicy Pleszewskiej 1 (między przejściem dla pieszych a przystankiem autobusowym Kórnicka). Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu

od 2021-10-26 do 2021-10-29

Zgromadzenie publiczne

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na 20.11.2021 r. w godz. od 16:00 do 18:00. Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności przy schodach Arkadii. Następnie uczestnicy przejdą ulicami: Szewską i Dominikańską. Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporzedzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeniami nakazów i zakazów w zwiiązku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

od 2021-10-26 do 2021-11-20

Zgromadzenie publiczne

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na 05.11.2021 r. w godz. od 10:00 do 12:30. Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności. Następnie uczestnicy przejdą ulicami: 3-go Maja, Pl.Cyryla Ratajskiego, Młyńską,Solną, Al. Niepodległości, Fredry, mostem Teatralnym, Roosevelta, R.Kaponiera, Swiętym Marcinem do Pl.Mickiewicza. Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporzedzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeniami nakazów i zakazów w zwiiązku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

od 2021-10-26 do 2021-11-05

Zgromadzenie publiczne

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na 11.11.2021 r. w godz. od 12:00 do 14:00. Zgromadzenie rozpocznie się na ul. Kartuskiej 33 przy parafi Matki Bożej Pocieszenia. Następnie uczestnicy przejdą ulicami: Kartuską, Strzeszyńską i Szarych Szeregów. Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporzedzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeniami nakazów i zakazów w zwiiązku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

od 2021-10-15 do 2021-11-11

Zgromadzenie publiczne

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na dzień 10.11.2021 r. w godz. od 09:00 do 11:00. Zgromadzenie odbędzie się przy Pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

od 2021-10-12 do 2021-11-10