Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym (przecidziałanie przemocy)

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-12-23 do 2024-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1009/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Cielecka-Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 2021-12-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Cielecka
Data i godzina publikacji: 2021-12-27 13:38