XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej (XXV LO)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Supłat
ul. Widna 1, 60-655 Poznań
61 848-57-31
godziny urzędowania: Sekretariat 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 632023380
lo25@lo25.pl
www.lo25.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): 25lozamoyska/SkrytkaESP

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1) Pełnomocnictwo: Or.I-OG/0113-95/20022) Akt założycielski szkoły publicznej : uchwała Nr LXXIX/915/III/2002 z dnia 12 lutego 2002r.3)Decyzja w sprawie nadania numeru NIP: 781-15-70-6924)Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 632023380

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na dzień 18.01.2023 roku 5 221 314,00 zł

WRD na dzień 18.01.2023 roku 36 800,00 zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-05-12 00:00