Oferta: specjalista ds kadr i płac - pełen etat

Data publikacji: 2021-09-13
Nr ref.: LOXXV.1.2021
Jednostka: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
Stanowisko: specjalista ds kadr i płac - pełen etat
Informacje dodatkowe: doświadczenie na w/w stanowisku w oświacie

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-13

Zakres podstawowych czynności

1. prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy, 2. prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia, 3. zgłaszanie, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników do ZUS, 4. przygotowywanie umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy, 5. sporządzanie list płac, 6. sporządzanie zaświadczeń dot. zatrudnienia, wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS, 7. sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA 8. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, 9. przygotowywanie i wykonywanie przelewów płacowych 10. bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników, 11. Ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich 12. sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS 13. przygotowywanie zestawień umożliwiających sporządzanie sprawozdań, 14. wprowadzanie danych do system SIO, 15. archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów płacowych i kadrowych,

Wymagania obowiązkowe

Wymagane kwalifikacje: średnie lub wyższe ekonomiczne lub pokrewne Praktyka zawodowa: pracy 5 lat -wykształcenia średniego, 2 lata- w przypadku wykształcenia wyższego Znajomość programów: Vulcan Płace i Kadry, SIO, Pabs, Płatnik.

Wymagania dodatkowe

doświadczenie w zakresie kadr i płac w oświacie

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, Zaświadczenie o niekaralności,

  • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Informacja o wyniku naboru

informacja o naborzespecj. ds kadr i płac.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Kijak
Data wytworzenia informacji: 2021-10-04 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewa Kijak
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 08:05