Oferta: woźny

Data publikacji: 2022-03-24
Nr ref.: 2/2022
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Stanowisko: woźny
Informacje dodatkowe: 1,0 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-05-05

Zakres podstawowych czynności

Zakres obowiązków:

- otwieranie i zamykanie szkoły, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, przekazywanie kluczy do portierni, - pomaganie w przestrzeganiu dyscypliny przez dzieci, na przykład podczas przerw, - wynoszenie śmieci i wymiana worków w pojemnikach na odpady, - pełnienie dyżurów w portierni, - sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń, terenu szkolnego (boiska, chodniki), - odśnieżanie, koszenie trawy - pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, znajomość regulaminu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych.

Wymagania obowiązkowe

Wymagania niezbędne: - wykształcenie minimum zawodowe - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, - nieposzlakowana opinia, - stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnego. Pożądane umiejętności i cechy kandydata: - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty) - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność. - umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń - uczciwość, punktualność, pracowitość.

Wymagania dodatkowe

uczciwość, umiejętnośc pracy w zespole

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny należy przesłać na adres kadry@37lo.poznan.pl

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKACHH NABORU - WOŹNY.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Majchrzycka-Nowak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 00:00
Opis zmian: woźny (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Majchrzycka-Nowak
Data i godzina publikacji: 2022-05-05 15:04