Zamówienie: XXXVIIIDLO.ZP.1.2021TP

Sygnatura zamówienia: XXXVIIIDLO.ZP.1.2021TP
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 20 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ul Drzymały 4/6, 60-613 Poznań
kontakt: 61 424 11 24

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń szkolnych i bufetu XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcąco im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego położonego przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

11 maja 2021 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

20 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-04
Opis zmian: ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Artur Parcia
Data i godzina publikacji: 2021-05-04 09:50