Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZLP 3-2022 - tryb podstawowy na:

Odbudowa mostku (kładka numer 2) wraz z wprowadzeniem w nim trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanego na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich

13/07/2022