Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-06-02 Zakład Lasów Poznańskich
PU FLESZ Piotr Liczbański:

Wykonanie i instalacja tablicy regulaminowej placu gier i zabaw w lesnictwie Marcelin

wartość: 1414,50 PLN
2022-06-01 Zakład Lasów Poznańskich
Wieland Drukarnia Cyfrowa:

Wykonanie i dostawa 10000 szt. ulotek informacyjnych ws. dzików 

wartość: 2060,25 PLN
2022-06-01 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Usługowo - Leśno - Handlowy Katarzyna Jaworska:

Zrywka drewna sortymentów średniowymiarowych do dróg wywozowych na odległosć do 400 m

wartość: 13392 PLN
2022-05-31 Zakład Lasów Poznańskich
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMED sp. z o.o.:

Przeprowadzenie szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracowników ZLP

wartość: 6670 PLN
2022-05-23 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Uporzadkowanie pomieszczeń w budynku biurowo - edukacyjnym i terenu wokół budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziemowita 28 bedącego w administracji Zakladu Lasów Poznańskich - Lesnictwo Antoninek

wartość: 300 PLN
2022-05-16 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Instalacyjny Rafkar Karol Frąckowiak , Rafał Płotkowski:

Modernizacja ogrzewania lesniczówki Strzeszynek - Krzyżowniki

wartość: 25950 PLN
2022-04-29 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro sp. z o.o. sp.k.:

dostawa i montaż urzadzeń w ramach zadania " Modernizacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim"

wartość: 16851 PLN
2022-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
BPW Energotelprojekt sp. z o.o.:

Nagranie, montaż oraz emisja na kanale CYBINA TV dwóch odcinków audycji telewizyjnych związant=ych z prowadzonym przez ZLP "Programem dzialań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane" do celów edukacyjnych i informacyjnych

wartość: 2800 PLN
2022-03-29 Zakład Lasów Poznańskich
TARA J-V sp. z o.o.:

Dostawa środków uzdatniania wody w fontannach i wodotryskach w sezonie 2022

wartość: 39360,00 PLN
2022-03-25 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Wykonywanie prac awaryjnych i zabezpieczajacych oraz prac dozorowych pod wzgledem mechanicznym i porzadkowym, nadzór nad urzadzeniami filtracyjnymi w fontannach w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy ZLP

wartość: 12540,00 PLN
2022-03-25 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Wykonywanie prac awaryjnych i zabezpieczajacych oraz prac dozorowych pod wzgledem mechanicznym i porzadkowym, nadzór nad urzadzeniami filtracyjnymi w fontannach w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy ZLP

wartość: 12540,00 PLN
2022-03-23 Zakład Lasów Poznańskich
SMP Projektanci sp. z o.o. sk.k.:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego zadania Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek - wieza obserwacyjna do celów przeciwpozarowych 

wartość: 1230,00 PLN
2022-03-22 Zakład Lasów Poznańskich
Anna Skorupa "WEEKEND":

Zakup przyczepy podłodziowej

wartość: 5535,00 PLN
2022-03-17 Zakład Lasów Poznańskich
ELNATECH Lech Mleczak usługi elektryczno - remontowe:

Przygotowanie do pracy nadzór nad działaniem urzadzeń energrtycznych i elektrycznych fontann i wodotrysków, zmiany ustawień, biezaca konserwacja urzadzeń w trakcie sezonu pracy, przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego

wartość: 14637,00 PLN
2022-03-11 Zakład Lasów Poznańskich
MOSTY-PROJEKT sp. z o.o.:

Okresowy przegląd podstawowy obiektów zlokalizowanych na Poznawczych szlakach rekreacyjno - turystycznych Lesnictwa Antoninek

wartość: 9840,00 PLN
2022-03-10 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Wykonanie słupów grodzeniowych

wartość: 19875 PLN
2022-02-25 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Konsultacje i opiniowanie wykonania projektu Planu Urzadzenia Lasu dla lasów komunalnych miasta Poznania na lata 2023-2032

wartość: 25800 PLN
2022-02-25 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Urządzania Lasu:

Wykonanie projektu Planu Urzadzenia Lsu dla lasów komunalnych miasta Poznania na okres 2023-2032 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko

wartość: 421200,00 PLN
2022-02-24 Zakład Lasów Poznańskich
Mosty Poznań sp. z o.o.:

Usuniecie szkód spowodowanych przez wichury na przedmiotowych obiektach: scieżka w koronach drzew, sciezka przez teren bagienny stanowiacych cześć Poznawczych Szlaków rekreacyjno - Turystycznych Leśnictwa Antoninek

wartość: 40671,80 PLN
2022-02-23 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Opracowanie aktualnego stanu roslinnosci rezerwatu przyrody Żurawiniec oraz w strefie przylegajacej do rezerwatu wraz z analizą procesów jakie mogą zachodzić na obszarze Rezerwatu Żurawiniec

wartość: 4840,00 PLN
2022-02-18 Zakład Lasów Poznańskich
P.W.Agrol:

Okresowy przeglad gasnic w obiektach administrowanych przez ZLP

wartość: 1230,00 PLN
2022-02-15 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

wykonanie skrzyni na narzedzia ogrodnicze do zamontowania na skrzyni ladunkowej samochody nalezącego do ZLP

wartość: 1300,00 PLN
2022-02-14 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.:

Usługa podstawienia samochodu skrzyniowego zabudowanego oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzacych z porzadkowania miasta Poznania przez Pensjonariuszy Aresztu Śledczego

wartość: 127200 PLN
2022-02-14 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS Twarkowska Krystyna:

Przewóz pensjonariuszy Aresztu Śledczego dla potrrzeb sprzatania miasta Poznania

wartość: 64263,24 PLN
2022-02-10 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Organizacja pracy aresztantów Aresztu Śledczego przy wykonywaniu prac porzadkowych na terenie Miasta Poznania

wartość: 14250 PLN
2022-02-10 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Nadzór techniczno - organizacyjny nad skazanymi Aresztu Śledczego podczas i ch pracy na rzecz Miasta Poznania

wartość: 81500 PLN
2022-02-09 Zakład Lasów Poznańskich
MK Perfect Solutions sp. z o.o.:

Wykonanie tablic edukacyjno - informacyjnych

wartość: 92471,40 PLN
2022-02-08 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Wydanie opinii ornitologicznej dotyczacej rodzaju i ilosci zawieszenia budek legowych dla ptaków w Poznaniu

wartość: 400 PLN
2022-02-08 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Waloryzacja funkcji lasów komunalnych Miasta Poznania 

wartość: 15000,00 PLN
2022-02-07 Zakład Lasów Poznańskich
KSB Polska sp. z o.o.:

Remont kapitalny pomp P1 i P3 fontanny w parku A. Mickiewicza w Poznaniu

wartość: 44378,40 PLN
2022-02-07 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogrodniczy WIKAR:

Prace porzadkowe w lasach miejskich - Uroczysko Ławica, Marcelin i Dębina

wartość: 37778,40 PLN
2022-02-07 Zakład Lasów Poznańskich
Radosław Kryniewiecki PROSMEX P.H.U:

Prace porządkowe w lasach miejskich - Uroczysko Strzeszynek, Strzeszyn, Wola, Golęcin, Psarskie i Krzyzowniki

wartość: 45252,00 PLN
2022-02-07 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

Prace porzadkowe w lasach miejskich - Uroczysko Piatkowo, Naramowice, Poligon i Zieliniec

wartość: 36767,52 PLN
2022-02-03 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

Awaryjna wycinka drzew niebezpiecznych po wichurze 29/30.01.2022

wartość: 6750,00 PLN
2022-02-03 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogrodniczy WIKAR:

Awaryjna wycinka drzew niebezpiecznych po wichurze 29/30.01.2022 r. 

wartość: 14563,80 PLN
2022-02-02 Zakład Lasów Poznańskich
Hikora sp. z o.o.:

Dostawa sadzonek

wartość: 7223,04 PLN
2022-01-05 Zakład Lasów Poznańskich
PROBIT sp. z o.o.:

Nadzór eksploatacyjny nad zakupionym systemem (Oprogramowaniem)

wartość: 24354,00 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Ochrony SEZAM - System sp. z o.o.:

Usługa ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania budynku Zarzadu ZLP

wartość: 2656,80 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Ochrony SEZAM - System sp. z o.o.:

Świadczenie usług ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania w bud. administrowanym przez ZLP

wartość: 2656,80 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Ochrony SEZAM - System sp. z o.o.:

Świadczenie usług ochony w systemie dyskretnego ostrzegania Pomieszczenie Archiwum

wartość: 2656,80 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Eko - Błysk Michał Szczepaniak:

Sprzatanie przestrzeniu biurowych i socjalnych oraz klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZLP przy ul. Wiankowej 1 i 1A w Poznaniu

wartość: 13284,00 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Pełnienie dyżuru telefonicznego - zgłoszenie informacji o dzikich zwierzetach rannych, chorych lub zagrozonych na terenie lasów komunalnych miasta Poznania

wartość: 1500,00 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Pełnienie dyżuru telefonicznego - zgłoszenie informacji o dzikich zwierzetach rannych, chorych lub zagrozonych na terenie lasów komunalnych miasta Poznania

wartość: 1500,00 PLN
2022-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
MAM S.C M Dworzyński M Dworzyński:

Awaryjna naprawa poprzez oczyszcznie z nagromadzonych osadów studni przy budynku administrowanym przez ZLP

wartość: 3444,00 PLN
2021-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Miron Kozłowski Teleelektronika:

Konserwacja centrali telefonicznej w siedzibie ZLP 

wartość: 2361,60 PLN
2021-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe:

Świadczenie usługi symetrycznego dostepu do sieci Internet

wartość: 4428,00 PLN
2021-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Eko - Błysk Michał Szczepaniak:

Usługa sprzątania przestrzeni biuowych i socjalnych w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Ku Debinie 2

wartość: 34944 PLN
2021-12-28 Zakład Lasów Poznańskich
Henryk Sienkiewicz Alkom FHU - Lider Konsorcjum oraz KDS sp. z o.o. - Partner Konsorcjum:

Wywóz nieczystosci płynnych z posesji administrowanych przez ZLP

wartość: 30598,56 PLN
2021-12-28 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Obsługa prawna ZLP

wartość: 55200,00 PLN
2021-12-20 Zakład Lasów Poznańskich
FHU Alkom Henryk Sienkiewicz:

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych na terenie lasów komunalnych miasta Poznania

wartość: 112147,20 PLN
2021-12-17 Zakład Lasów Poznańskich
BHP-PPOŻ COMPLEX S.C Bartosz Szymanek Monika Szymańska - Szymanek:

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ppoż w ZLP

wartość: 16800,00 PLN
2021-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
Polski Koncern Naftowy ORLEN s.a.:

Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw.

wartość: 158470,00 PLN
2021-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
Usługi Kominiarskie - Ogólnobudowlane Mariusz Konieczny:

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach bedacych w administracji ZLP tj. okresowe przeglady przewodów kominiarskich, czyszczenie przewodów kominowych zg. z obowiazującymi przepisami

wartość: 4649,40 PLN
2021-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
EURO PLUS Piotr Podstawka:

Sprzedaż samochodu dostawczego Peugot Boxer 

wartość: 76300,00 PLN
2021-12-14 Zakład Lasów Poznańskich
kemo.pl Tomasz Miłek:

Sprzedaz usług internetowych 

wartość: 399,75 PLN
2021-12-02 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Rozbudowa - modernizacja wiaty sprzetowej na terenie bazy przy ul. Wiankowej

wartość: 3600 PLN
2021-12-01 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Prowadzenie całokształtu spraw zwiazanych z mała architekturą w ZLP

wartość: 62400 PLN
2021-11-23 Zakład Lasów Poznańskich
Agromarket sp. z o.o. sp.k.:

Sprzedaż kosiarki bijakowej Grino 160 produkcji samasz Białystok

wartość: 18000 PLN
2021-11-22 Zakład Lasów Poznańskich
IMPULS-LEASING Polska sp. z o.o.:

Sprzedaz uzywanego samochodu dostawczego marki IVECO Daily 35S14N

wartość: 115900 PLN
2021-11-18 Zakład Lasów Poznańskich
Wieland Drukarnia Cyfrowa:

Dostawa 10000 sztuk ulotek ws. dzików

wartość: 1750,00 PLN
2021-11-10 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie analizy mozliwosci realizacji funkcji ekosystemowych w warunkach lasów komunalnych Miasta Poznania

wartość: 5900,00 PLN
2021-11-08 Zakład Lasów Poznańskich
OPUS PLUS Patrycja Bernacka:

Wykonanie tablic edukacyjno - informacyjnych o problematyce dzików w miescie

wartość: 19544,70 PLN
2021-11-05 Zakład Lasów Poznańskich
Andrzej Aszyk WINDEX:

Zakup uzywanego samochodu cieżarowego specjalnego (wysiegnika koszowego)

wartość: 327057,00 PLN
2021-11-02 Zakład Lasów Poznańskich
Gospodarstwo Rybackie Skoki sp. z o.o.:

Zakup materiału zarybieniowego

wartość: 9520,00 PLN
2021-10-12 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Opracowanie aktualnego stanu roslinności na terenie rezerwatu przyrody Żurawiniec oraz w strefie przylegajacej do rezerwatu w aspekcie poźnoletnio - jesiennym

wartość: 4400 PLN
2021-10-05 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Instalacji Sanitarnych CO, Gazu Handel-Export-Import Wojciech Wyremblewski:

Wymiana regulatora do kotła ATMOS ACD 01 wraz z listwą zacisków regulatora w budynku administrowanym przez Zakład Lasów Poznańskich połozonym w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej 3

wartość: 4551,00 PLN
2021-10-04 Zakład Lasów Poznańskich
Dźwigar Brogul i Stępień sp. j.:

Naprawa łapy /podpory przy podnosniku koszowym Cela 

wartość: 5535,00 PLN
2021-09-30 Zakład Lasów Poznańskich
Tadeusz Korach:

Nagranie, montaż oraz emisja na kanale CYBINA TV 12 odcinków audycji telewizyjnych zwiazanych z prowadzonym przez Zakład Lasów Poznańskich Programem dzialań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrozeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracja dzików na tereny zurbanizowane do celów edukacyjnych oraz informacyjnych  

wartość: 5535,00 PLN
2021-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
PH Wasilewscy:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu techniczno - budowlanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku bedącego w administracji Zakładu Lasów Poznaskich, położonego w Poznaniu przy ul. Wałeckiej 1

wartość: 2214,00 PLN
2021-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

Porzadkowanie i zabezpieczenie ppoż ścieżki w koronach drzew i terenu leśnego do niej przyległego w oddziale 35 Lesnictwo Zieliniec - Antoninek

wartość: 1890,00 PLN
2021-09-10 Zakład Lasów Poznańskich
JAK TRANS Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowe Zbigniew Jakubczak:

Naprawa dróg Leśnictwo Marcelin

wartość: 8376,30 PLN
2021-09-08 Zakład Lasów Poznańskich
Stępień Padex Karol Stępień:

Dostawa pali, półwałków i wiązadeł

wartość: 11122,21 PLN
2021-08-26 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wynikajacymi z zadania pod nazwą Naprawa ściezki pieszo - rowerowej - lesnictwo Strzeszynek

wartość: 1230,00 PLN
2021-08-24 Zakład Lasów Poznańskich
Aquanet Laboratorium sp. z o.o.:

Wykonanie badań wody stawu połozonego w Lesie Piątkowskim w wydzieleniu 7n

wartość: 1258,40 PLN
2021-08-23 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Recenzja założeń do Planu Urzadzenia Lasu dla lasów komunalnych miasta Poznania na lata 2023-2032

wartość: 7380,00 PLN
2021-08-17 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego , przedmiaru robót, kosztorysu slepego oraz przedmiaru ślepego dla zadania Modernizacja dachu budynku przy ul. Wiankowej 1A w Poznaniu

wartość: 615 PLN
2021-08-12 Zakład Lasów Poznańskich
P.W.Agrol:

Wykonanie okresowego przegladu gaśnic w obiektach administrowanych przez ZLP

wartość: 1230,00 PLN
2021-08-02 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo - Leśnych TAXUS R. Nowakowski, T. Lisowski:

Sporzadzenie aneksu do Uproszczonego Planu Urzadzenia Lasu dla Lasów niestanowiacych Własnosci Skarbu Państwa na okres od 01.01.2017 - 31.12.2026 obszar lesnictwa Zieliniec. Objecie upul nieruchomosci o oznaczeniu geodezyjnym obreb Umultowo, ark 06, dz. 244 stanowiacej uzytek ewidencyjny Ls

wartość: 2160 PLN
2021-07-29 Zakład Lasów Poznańskich
Geodezja Poznań E. Pyrzanowski K SÜSS sp.j.:

Sporządzenie wyciagu wykazu zmian danych ewidencyjnych po podziale działki nr 3, ark 1 obreb Karolin

wartość: 1230,00 PLN
2021-07-26 Zakład Lasów Poznańskich
Arboeko s.r.o.:

Dostawa drzew

wartość: 10444,00 PLN
2021-07-26 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ślepego oraz przedmiaru ślepego dla zadania: Naprawa scieżki pieszo - rowerowej - lesnictwo Strzeszynek

wartość: 615 PLN
2021-07-19 Zakład Lasów Poznańskich
Eko - Błysk:

sprzatanie przestrzeni biurowych i socjalnych w budynku administrowanym przez ALP przy ul. Ku debinie 2

wartość: 2066,40 PLN
2021-07-19 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro sp. z o.o. sp.k.:

Modernizacja siłowni zewnetrznej w lesie Piatkowskim

wartość: 25719,30 PLN
2021-07-09 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

montaz o osadzenie dwóch znaków oraz montaz i osadzenie słupków ograniczajacych wjazd na tereny zielone

wartość: 14512,00 PLN
2021-06-24 Zakład Lasów Poznańskich
Ekos Poznań sp. z o.o.:

Oczyszczenie ukladu dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 7452,00 PLN
2021-06-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Wykonanie boksu zabezpieczajacego pojemniki na smieci przy bud. administrowanym przez ZLP przy ul. wainkowej 1

wartość: 1140,00 PLN
2021-06-07 Zakład Lasów Poznańskich
Mosty Poznań sp. z o.o.:

Wykonanie renowacji powłoki ochronnej drewnianej konstrukcji ścieżki w koronach drzew

wartość: 127470,55 PLN
2021-06-01 Zakład Lasów Poznańskich
Arboeko s.r.o.:

Zakup i dostawa materiału zadrzewieniowego

wartość: 41475,00 PLN
2021-06-01 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Opracowanie merytoryczne i graficzne 1 tablicy o tematyce historycznej 

wartość: 1400,00 PLN
2021-05-31 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

przeprowadzenie konsultacji realizacji projektu technicznego dla stawu Olszak 

wartość: 8000 PLN
2021-05-28 Zakład Lasów Poznańskich
BHP-PPOŻ COMPLEX S.C Bartosz Szymanek Monika Szymańska - Szymanek:

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż

wartość: 7200 PLN
2021-04-30 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego " Hydroprojekt" sp. z o.o.:

Wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w ramach zadania Retencji i gospodarki wodnej w ciagu rzeki Cybiny

wartość: 116850,00 PLN
2021-04-28 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

Porządkowanie i zabezpieczenie ppoż ścieżki znajdujacej sie w koronach drzew i terenu leśnego do niej przylegajacego Leśnictwo Zieliniec - Antoninek - zlecenie wykonywane 1 i 3 maja oraz w każdą niedzielę w okresie obowiazywania umowy

wartość: 5040.00 PLN
2021-04-23 Zakład Lasów Poznańskich
INPRO-BUD Andrzej Świderski s.j.:

Odbudowa mostku (kładka nr 1) wraz z wprowadzeniem w nich trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanych na Dębinie w poznaniu, bedącego w administracji ZLP

wartość: 329835,46 PLN
2021-04-23 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania Zmiana konstrukcji mostku na Debinie

wartość: 5900,00 PLN
2021-04-22 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Nadzór herpetologiczny nad realizacją zadania Zmiana konstrukcji mostków na Dębinie

wartość: 3000,00 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Morzuchowski:

Renowacja dachu w lesnictwie Zieliniec - Antoninek przy ul. Ziemowita 28

wartość: 72060,78 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Morzuchowski:

Renowacja dachu w lesnictwie Strzeszynek przy ul. Wałeckiej 1

wartość: 29950,50 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - zadanie Renowacja dachu budynku lesniczówki przy ul. Ziemowita 28

wartość: 1230,00 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - zadanie "Renowacja dachu budynku lesniczówki przy ul. Wałeckiej 1

wartość: 1230,00 PLN