Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
EURO PLUS Piotr Podstawka:

Sprzedaż samochodu dostawczego Peugot Boxer 

wartość: 76300,00 PLN
2021-12-02 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Rozbudowa - modernizacja wiaty sprzetowej na terenie bazy przy ul. Wiankowej

wartość: 3600 PLN
2021-11-23 Zakład Lasów Poznańskich
Agromarket sp. z o.o. sp.k.:

Sprzedaż kosiarki bijakowej Grino 160 produkcji samasz Białystok

wartość: 18000 PLN
2021-11-22 Zakład Lasów Poznańskich
IMPULS-LEASING Polska sp. z o.o.:

Sprzedaz uzywanego samochodu dostawczego marki IVECO Daily 35S14N

wartość: 115900 PLN
2021-11-18 Zakład Lasów Poznańskich
Wieland Drukarnia Cyfrowa:

Dostawa 10000 sztuk ulotek ws. dzików

wartość: 1750,00 PLN
2021-11-10 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie analizy mozliwosci realizacji funkcji ekosystemowych w warunkach lasów komunalnych Miasta Poznania

wartość: 5900,00 PLN
2021-11-08 Zakład Lasów Poznańskich
OPUS PLUS Patrycja Bernacka:

Wykonanie tablic edukacyjno - informacyjnych o problematyce dzików w miescie

wartość: 19544,70 PLN
2021-11-05 Zakład Lasów Poznańskich
Andrzej Aszyk WINDEX:

Zakup uzywanego samochodu cieżarowego specjalnego (wysiegnika koszowego)

wartość: 327057,00 PLN
2021-10-12 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Opracowanie aktualnego stanu roslinności na terenie rezerwatu przyrody Żurawiniec oraz w strefie przylegajacej do rezerwatu w aspekcie poźnoletnio - jesiennym

wartość: 4400 PLN
2021-10-05 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Instalacji Sanitarnych CO, Gazu Handel-Export-Import Wojciech Wyremblewski:

Wymiana regulatora do kotła ATMOS ACD 01 wraz z listwą zacisków regulatora w budynku administrowanym przez Zakład Lasów Poznańskich połozonym w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej 3

wartość: 4551,00 PLN
2021-10-04 Zakład Lasów Poznańskich
Dźwigar Brogul i Stępień sp. j.:

Naprawa łapy /podpory przy podnosniku koszowym Cela 

wartość: 5535,00 PLN
2021-09-30 Zakład Lasów Poznańskich
Tadeusz Korach:

Nagranie, montaż oraz emisja na kanale CYBINA TV 12 odcinków audycji telewizyjnych zwiazanych z prowadzonym przez Zakład Lasów Poznańskich Programem dzialań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrozeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracja dzików na tereny zurbanizowane do celów edukacyjnych oraz informacyjnych  

wartość: 5535,00 PLN
2021-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
PH Wasilewscy:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu techniczno - budowlanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku bedącego w administracji Zakładu Lasów Poznaskich, położonego w Poznaniu przy ul. Wałeckiej 1

wartość: 2214,00 PLN
2021-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

Porzadkowanie i zabezpieczenie ppoż ścieżki w koronach drzew i terenu leśnego do niej przyległego w oddziale 35 Lesnictwo Zieliniec - Antoninek

wartość: 1890,00 PLN
2021-09-10 Zakład Lasów Poznańskich
JAK TRANS Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowe Zbigniew Jakubczak:

Naprawa dróg Leśnictwo Marcelin

wartość: 8376,30 PLN
2021-09-08 Zakład Lasów Poznańskich
Stępień Padex Karol Stępień:

Dostawa pali, półwałków i wiązadeł

wartość: 11122,21 PLN
2021-08-26 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wynikajacymi z zadania pod nazwą Naprawa ściezki pieszo - rowerowej - lesnictwo Strzeszynek

wartość: 1230,00 PLN
2021-08-24 Zakład Lasów Poznańskich
Aquanet Laboratorium sp. z o.o.:

Wykonanie badań wody stawu połozonego w Lesie Piątkowskim w wydzieleniu 7n

wartość: 1258,40 PLN
2021-08-23 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Recenzja założeń do Planu Urzadzenia Lasu dla lasów komunalnych miasta Poznania na lata 2023-2032

wartość: 7380,00 PLN
2021-08-17 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego , przedmiaru robót, kosztorysu slepego oraz przedmiaru ślepego dla zadania Modernizacja dachu budynku przy ul. Wiankowej 1A w Poznaniu

wartość: 615 PLN
2021-08-12 Zakład Lasów Poznańskich
P.W.Agrol:

Wykonanie okresowego przegladu gaśnic w obiektach administrowanych przez ZLP

wartość: 1230,00 PLN
2021-08-02 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo - Leśnych TAXUS R. Nowakowski, T. Lisowski:

Sporzadzenie aneksu do Uproszczonego Planu Urzadzenia Lasu dla Lasów niestanowiacych Własnosci Skarbu Państwa na okres od 01.01.2017 - 31.12.2026 obszar lesnictwa Zieliniec. Objecie upul nieruchomosci o oznaczeniu geodezyjnym obreb Umultowo, ark 06, dz. 244 stanowiacej uzytek ewidencyjny Ls

wartość: 2160 PLN
2021-07-29 Zakład Lasów Poznańskich
Geodezja Poznań E. Pyrzanowski K SÜSS sp.j.:

Sporządzenie wyciagu wykazu zmian danych ewidencyjnych po podziale działki nr 3, ark 1 obreb Karolin

wartość: 1230,00 PLN
2021-07-26 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ślepego oraz przedmiaru ślepego dla zadania: Naprawa scieżki pieszo - rowerowej - lesnictwo Strzeszynek

wartość: 615 PLN
2021-07-19 Zakład Lasów Poznańskich
Eko - Błysk:

sprzatanie przestrzeni biurowych i socjalnych w budynku administrowanym przez ALP przy ul. Ku debinie 2

wartość: 2066,40 PLN
2021-07-19 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro sp. z o.o. sp.k.:

Modernizacja siłowni zewnetrznej w lesie Piatkowskim

wartość: 25719,30 PLN
2021-07-09 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

montaz o osadzenie dwóch znaków oraz montaz i osadzenie słupków ograniczajacych wjazd na tereny zielone

wartość: 14512,00 PLN
2021-06-24 Zakład Lasów Poznańskich
Ekos Poznań sp. z o.o.:

Oczyszczenie ukladu dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 7452,00 PLN
2021-06-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Wykonanie boksu zabezpieczajacego pojemniki na smieci przy bud. administrowanym przez ZLP przy ul. wainkowej 1

wartość: 1140,00 PLN
2021-06-07 Zakład Lasów Poznańskich
Mosty Poznań sp. z o.o.:

Wykonanie renowacji powłoki ochronnej drewnianej konstrukcji ścieżki w koronach drzew

wartość: 127470,55 PLN
2021-06-01 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Opracowanie merytoryczne i graficzne 1 tablicy o tematyce historycznej 

wartość: 1400,00 PLN
2021-05-31 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

przeprowadzenie konsultacji realizacji projektu technicznego dla stawu Olszak 

wartość: 8000 PLN
2021-05-28 Zakład Lasów Poznańskich
BHP-PPOŻ COMPLEX S.C Bartosz Szymanek Monika Szymańska - Szymanek:

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż

wartość: 7200 PLN
2021-04-30 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego " Hydroprojekt" sp. z o.o.:

Wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w ramach zadania Retencji i gospodarki wodnej w ciagu rzeki Cybiny

wartość: 116850,00 PLN
2021-04-28 Zakład Lasów Poznańskich
Pielęgnacja Zieleni Magdalena Mańkowska:

Porządkowanie i zabezpieczenie ppoż ścieżki znajdujacej sie w koronach drzew i terenu leśnego do niej przylegajacego Leśnictwo Zieliniec - Antoninek - zlecenie wykonywane 1 i 3 maja oraz w każdą niedzielę w okresie obowiazywania umowy

wartość: 5040.00 PLN
2021-04-23 Zakład Lasów Poznańskich
INPRO-BUD Andrzej Świderski s.j.:

Odbudowa mostku (kładka nr 1) wraz z wprowadzeniem w nich trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanych na Dębinie w poznaniu, bedącego w administracji ZLP

wartość: 329835,46 PLN
2021-04-23 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania Zmiana konstrukcji mostku na Debinie

wartość: 5900,00 PLN
2021-04-22 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Nadzór herpetologiczny nad realizacją zadania Zmiana konstrukcji mostków na Dębinie

wartość: 3000,00 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Morzuchowski:

Renowacja dachu w lesnictwie Zieliniec - Antoninek przy ul. Ziemowita 28

wartość: 72060,78 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Morzuchowski:

Renowacja dachu w lesnictwie Strzeszynek przy ul. Wałeckiej 1

wartość: 29950,50 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - zadanie Renowacja dachu budynku lesniczówki przy ul. Ziemowita 28

wartość: 1230,00 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - zadanie "Renowacja dachu budynku lesniczówki przy ul. Wałeckiej 1

wartość: 1230,00 PLN
2021-04-19 Zakład Lasów Poznańskich
Morzuchowski Stanisław Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Utwardzenie ścieżki w lasku przy ul. Koszalińskiej 

wartość: 89960,97 PLN
2021-04-13 Zakład Lasów Poznańskich
MOST-PROJEKT sp. z o.o. sp.k.:

Okresowy przeglad podstawowych elementów zadania Poznawczych Szlaków Rekreacyjno - Turystycznych Leśnictwa Antoninek

wartość: 8856,00 PLN
2021-04-08 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro sp. z o.o. s.k.:

Dostawa i montaż urządzeń - plac zabaw Lasek Dębiński

wartość: 18450,50 PLN
2021-03-26 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro sp. z o.o. s.k.:

Modernizacja i zakup malej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim

wartość: 11070,00 PLN
2021-03-17 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.:

Podstawienie pojemników odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzacych z porzadkowania terenów miejskich przez aresztanów Aresztu Śledczego

wartość: 137963,52 PLN
2021-03-15 Zakład Lasów Poznańskich
AMS BPW:

Wykonanie opinii stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów handlowych zloklizowanych na terenach administrowanych przez ZLP- przy wejsciu na teren cmentarza komunalnego Miłostowo od ul. Warszawskiej

wartość: 2500,00 PLN
2021-03-12 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

wykonanie prac awaryjnych i zabezpieczajacych fontann i wodotrysków poza godzinami pracy ZLP

wartość: 11000,00 PLN
2021-03-12 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

wykonanie prac awaryjnych i zabezpieczajacych fontann i wodotrysków poza godzinami pracy ZLP

wartość: 11550,00 PLN
2021-03-09 Zakład Lasów Poznańskich
ARBOEKO s.r.o:

Zakup 35 drzew kopanych z bryłą

wartość: 10850,00 PLN
2021-03-08 Zakład Lasów Poznańskich
ELNATECH Usługi, Art Elektrotechniczne - Narzędzia Hurt - Detal Leszek Mleczak:

Przygotowanie do pracy, nadzór nad działaniem urzadzeń energetycznych i elektrycznych fontann i wodotrysków, zmiany ich ustawień, bieżąca konserwacja urzadzeń w trakcie sezonu pracy, przygotowanie urzadzeń do sezonu zimowego

wartość: 13776,00 PLN
2021-03-05 Zakład Lasów Poznańskich
TARA J-V sp. z o.o.:

Dostawa środków uzdatniania wody w fontannach i wodotryskach w sezonie 2021

wartość: 40590,00 PLN
2021-03-04 Zakład Lasów Poznańskich
Vernia sp. z o.o.:

Dostawa 7 drzew

wartość: 3653,05 PLN
2021-03-03 Zakład Lasów Poznańskich
Piotr Bujanowski BAUSTYL PPW:

Przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiazujacymi przepisami placów zabaw administrowanych przez ZLP

wartość: 6027,00 PLN
2021-02-22 Zakład Lasów Poznańskich
Hikora sp. z o.o.:

Dostawa sadzonek drzew i krzewów 

wartość: 8024,40 PLN
2021-02-17 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Organizacja prac aresztantów Aresztu Śledczego polegajacych na porzadkowaniu terenów miejskich 

wartość: 17000 PLN
2021-02-17 Zakład Lasów Poznańskich
4 osoby fizyczne:

Nadzór techniczno organizacyjny  nad skazanymi Aresztu Śledczego podczas ich pracy na terenie miasta Poznania 

wartość: 12333,20 PLN
2021-02-16 Zakład Lasów Poznańskich
TPI sp. z o.o.:

Przeszkolenie 3 osób do wykonywania lotów bezzałogowych statkiem powietrznym w scenariuszu NSTS-02

wartość: 1000 PLN
2021-02-12 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS Twarkowska Krystyna:

Przewóz pensconariuszy Aresztu Śledczego dla potrzeb sprzątania terenów miejskich

wartość: 46863,36 PLN
2021-02-10 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej iststnych warunków wykonania robót modernizacji dachu budynku w administracji ZLP przy ul. Wałeckiej 1 w Poznaniu

wartość: 500,61 PLN
2021-02-10 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej iststnych warunków wykonania robót modernizacji dachu budynku w administracji ZLP przy ul. Ziemowita 28 w Poznaniu

wartość: 500,61 PLN
2021-02-09 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Wykonanie projektu budowy ścieżki wzdłuz ul. Koszalińskiej 

wartość: 3500 PLN
2021-02-01 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Konsultacje z zakresu retencji wodnej ze szczególnym uwzglednieniem Doliny Cybiny

wartość: 7500 PLN
2021-02-01 Zakład Lasów Poznańskich
JARTOM lek. wet. Jarosław Paryzek:

Dyżury weterynaryjne

wartość: 2200 PLN
2021-02-01 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo usług Leśnych LASTECH sp. z o.o.:

Zrywka i ułozenie drewna w stosy farwardem

wartość: 21168 PLN
2021-01-30 Zakład Lasów Poznańskich
Miron Kozłowski TELEELEKTRONIKA:

Konserwacja centrali telefonicznej w siedzibie ZLP

wartość: 2287,80 PLN
2021-01-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie postępowań przetargowych

wartość: 13000 PLN
2021-01-13 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Konsultacje z zakresu wykorzystania geomatyki do adaptacji lasów komunalnych miasta Poznania do zmian klimatycznych

wartość: 6500 PLN
2021-01-07 Zakład Lasów Poznańskich
P.W. Agrol sp. z o.o.:

Okresowy przegląd gśnic

wartość: 1230 PLN
2021-01-04 Zakład Lasów Poznańskich
PROBIT sp. z o.o.:

Nadzór eksploatacyjny nad zakupionym systemem

wartość: 24354 PLN
2021-01-04 Zakład Lasów Poznańskich
Biuro Ochrony - SEZAM System sp. z o.o.:

Swiadczenie usług w systemie dyskretnego ostrzegania budynków administrowanych przez ZLP

wartość: 7306,2 PLN
2020-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS:

Świadczenie usługi dostepu do sieci Internet 

wartość: 7380 PLN
2020-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS:

Świadczenie usługi dostepu do sieci Internet 

wartość: 7380 PLN
2020-12-30 Zakład Lasów Poznańskich
Henryk Sienkiewicz Alkom Firma Handlowo - Usługowa:

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w lasach komunalnych miasta Poznania 

wartość: 122030,76 PLN
2020-12-29 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Pozysk drewna - usuniecie drewna z grobli

wartość: 34910 PLN
2020-12-23 Zakład Lasów Poznańskich
Henryk Sienkiewicz Alkom Firma Handlowo - Usługowa:

Wywóz nieczystosci płynnych z posesji administrowanych przez ZLP

wartość: 21772,80 PLN
2020-12-22 Zakład Lasów Poznańskich
Polski Koncern Naftowy ORLEN s.a.:

Zakup paliw do pojazdów bedących na wyposażeniu ZLP

wartość: 139209,27 PLN
2020-12-22 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Porzadkowanie i zabezpieczenie przeciwpozarowe ścieżki w koronach drzew - Leśnictwo Zieliniec Antoninek w dni wolne od pracy

wartość: 2730 PLN
2020-12-22 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Porzadkowanie i zabezpieczenie przeciwpozarowe ścieżki w koronach drzew - Leśnictwo Zieliniec Antoninek w dni wolne od pracy

wartość: 2730 PLN
2020-12-18 Zakład Lasów Poznańskich
Usługi Kominiarskie - Ogólnobudowlane Mariusz Konieczny:

Wykonywanie usłu kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZLP

wartość: 4649,40 PLN
2020-12-17 Zakład Lasów Poznańskich
kemo.pl Tomasz Miłek:

Sprzedaz usług internetowych zgrupowanych w pakiecie Serwer M

wartość: 367,77 PLN
2020-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Obsługa prawna

wartość: 49200 PLN
2020-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Pozysk drewna w roku 2021 w lasach komunalnych  Miasta Poznania (lesnictwo Marcelin, Naramowice, Strzeszynek, Krzyzowniki)

wartość: 72576 PLN
2020-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Usług Leśno Handlowy Katarzyna Jaworska:

Pozysk drewna w lasach komunalnych w roku 2021 (leśnictwo Zieliniec, Antoninek)

wartość: 44504,64 PLN
2020-12-14 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW OGRODY Monika Mańkowska:

Prace porzadkowe w lasach miejskich - Uroczysko Piatkowo, Naramowice, Poligon i Zieliniec

wartość: 33425 PLN
2020-12-14 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogrodniczy WIKAR:

Prace porzadkowe w lasach miejskich - Uroczysko Ławica, Marcelin, Dębina

wartość: 34663,68 PLN
2020-12-14 Zakład Lasów Poznańskich
Radosław Kryniewiecki PROSMEX PHU:

Prace porzadkowe w lasach miejskich - Uroczysko Strzeszynek, Strzeszyn, Wola, Golecin, Psarskie i Krzyzowniki

wartość: 41504,40 PLN
2020-12-07 Zakład Lasów Poznańskich
zak. Ogólnobudowlany i drogowy Stanisław Morzuchowski:

Wykonanie renowacji - naprawy placu składowego pod pojemniki na odpady Lesnictwo Strzeszynek w Poznaiu

wartość: 9963,00 PLN
2020-12-03 Zakład Lasów Poznańskich
ZPHU Ślusarstwo - Usługi Ogólnobudowlane Adam Cechmanowicz:

Dostawa koszy lesnych w ilosci 18 szt.

wartość: 9963,00 PLN
2020-11-27 Zakład Lasów Poznańskich
Poltraw Ogrody Monika Mańkowska:

Wykonanie napraw sciezek i skarp etapu I i II zadania Poznawczych szlaków rekreacyjno - turystycznych lesnictwa Zieliniec- Antoninek w Poznaniu

wartość: 9833,85 PLN
2020-11-20 Zakład Lasów Poznańskich
Zak. Instalacji Sanitarnych CO, Gazu Handel-Export-Import Wojciech Wyremblewski:

Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej za wodomierzem do istniejacych budynków na terenie byłej szkółki w Krzyzownikach w Poznaniu

wartość: 61162,98 PLN
2020-11-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości na klatkach schodowych i wokół budynków administrowanych przez ZLP przy ul. Wiankowej 1 i 1a

wartość: 10800 PLN
2020-11-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości w budynkach administwowanych przez ZLP przy ul. Ku Dębinie 2 

wartość: 19200 PLN
2020-11-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Prowadzenie całokształtu spraw zw. z małą architekturą

wartość: 55200 PLN
2020-11-18 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Prowadzenie całokształtu spraw dotyczacych BHP

wartość: 19200 PLN
2020-11-17 Zakład Lasów Poznańskich
KSB Polska sp. z o.o.:

Remont pomp P2 i P4 - fontanna w parku A. Mickiewicza

wartość: 24511,44 PLN
2020-11-17 Zakład Lasów Poznańskich
PU Flesz Piotr Liczbański:

Wykonanie i montaz 2 szt. tablic informacyjno - edukacyjnych w Lesnictwie Marcelin

wartość: 4059,00 PLN
2020-10-30 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DEGRE-TECHNIKA GRZEWCZ Maciej Morawski:

Wykonanie kosztorysu slepego oraz kosztorysu inwestorskiego dla wykonania robót budowlanych polegajacych na budowie wewnetrznej czesic przyłacza wodociagowego na terenie po dawnej szkółce w obrebie ewidencyjnym Krzyzowniki

wartość: 1599,00 PLN
2020-10-27 Zakład Lasów Poznańskich
Piotr Bujanowski BAUSTYL PPW:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego ośmiu budynków zgodnie z obowiazujacymi przepisami bedacych w administaracji ZLP

wartość: 6396,00 PLN