Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-06-26 Zakład Lasów Poznańskich
ELNATECH Usługi, Art Elektrotechniczne - Narzędzia Hurt - Detal Leszek Mleczak:

Zakup domofonu wraz z osprzetem, wykonanie instalacji wewnetrznej i zewnetrznej, montaz urzadzeń w budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Debinie 2

wartość: 2460 PLN
2020-06-26 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Zbieranie selektywne odpadów z terenu scieżek leśnych na terenie Piatkowa przy Rezerwacie Żurawiniec w dni wolne od pracy (sobota)

wartość: 1750 PLN
2020-06-26 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Zbieranie selektywne odpadówz terenów ścieżek na terenie Hub Morawskich i Naramowic w dni wolne od pracy (soboty)

wartość: 1750 PLN
2020-06-24 Zakład Lasów Poznańskich
ZPHU Ślusarstwo - Usługi Ogólnobudowlane:

Dostawa 54 sztuk koszy leśnych

wartość: 29889,00 PLN
2020-06-19 Zakład Lasów Poznańskich
EKOS Poznań Sp. z o.o.:

Oczyszczenie układów dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 6966,00 PLN
2020-05-28 Zakład Lasów Poznańskich
Handel Środkami Transportu EXPORT-IMPORT Tomasz Engiel:

Zakup samochodu cężarowego z żurawiem

wartość: 116850,00 PLN
2020-05-25 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Rozbiórka dwóch budynków w Krzyżownikach

wartość: 48556,71 PLN
2020-04-02 Zakład Lasów Poznańskich
Anna Janiak:

Termomodernizacja polegająca na wymianie okien w leśnictwie przy ul. Strzegomskiej

wartość: 36654,00 PLN
2020-03-31 Zakład Lasów Poznańskich
TARA J-V Sp. z o.,o.:

Dostawa środków uzdatniania wody w fontannach i wodotryskach w  sezonie 2020

wartość: 40590,00 PLN
2020-03-31 Zakład Lasów Poznańskich
PHU Rabski Monika Bałuda:

Modernizacja wybiegu dla psów

wartość: 14547,02 PLN
2020-03-10 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa fontann

wartość: 10640,00 PLN
2020-03-10 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa fontann

wartość: 11760,00 PLN
2020-03-04 Zakład Lasów Poznańskich
ELNATECH:

Nadzór nad działaniem fontann i wodotrysków

wartość: 12915,00 PLN
2020-03-02 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Architektoniczna Architekt Zbigniew Antczak:

Opracowanie dokumentacji projektowej

wartość: 7380,00 PLN
2020-03-01 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Konsultacje

wartość: 6150,00 PLN
2020-02-24 Zakład Lasów Poznańskich
ZPHU Adam Cechmanowicz:

Dostawa 40 sztuk koszy leśnych

wartość: 22140,00 PLN
2020-02-10 Zakład Lasów Poznańskich
HIKORA:

Dostawa sadzonek drzew i krzewów

wartość: 19384,92 PLN
2020-01-30 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Organizacja prac aresztantów oraz nadzór nad skazanymi

wartość: 16500,00 PLN
2020-01-24 Zakład Lasów Poznańskich
VERNIA Sp. z o.o.:

Dostawa sadzonek drzew i krzewów

wartość: 11742,19 PLN
2020-01-14 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Madajczyk:

Usunięcie usterek elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZLP

wartość: 7380,00 PLN
2020-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa prawna

wartość: 49200,00 PLN
2020-01-01 Zakład Lasów Poznańskich
PROBIT Sp. z o.o.:

Nadzór eksploatacyjny nad zakupionymi systemami

wartość: 23468,40 PLN
2019-12-30 Zakład Lasów Poznańskich
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Dostęp do sieci internet

wartość: 8856,00 PLN
2019-12-12 Zakład Lasów Poznańskich
ALKOM Henryk Sienkiewicz Firma Handlowo Usługowa:

Wywóz nieczystości płynnych z posesji przy ul. Ku Dębinie2 i Wiankowej 1 w Poznaniu.

wartość: 17690,40 PLN
2019-12-12 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Usługowo Leśno Handlowy Katarzyna Jaworska:

Pozyskanie drewna

wartość: 101635,56 PLN
2019-12-12 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Pozyskanie drewna

wartość: 187704,00 PLN
2019-12-10 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z małą architekturą

wartość: 55200,00 PLN
2019-12-04 Zakład Lasów Poznańskich
PKN ORLEN S.A.:

Zakup paliwa

wartość: 149666,37 PLN
2019-12-03 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości na klatkach schodowych w budynkach oraz wokół przy ul. Wiankowej 1 i Wiankowej 1a.

wartość: 10800,00 PLN
2019-12-02 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw dotyczących BHP

wartość: 22800,00 PLN
2019-12-02 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Sporządzanie kosztorysów dla zadań zleconych z zakresu chirurgii i wycinki drzew.

wartość: 36000,00 PLN
2019-11-20 Zakład Lasów Poznańskich
PHU KAMA Małgorzata Janicka:

Przegląd budowlany okresowy 5 letni budynków administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich

wartość: 49507,50 PLN
2019-10-28 Zakład Lasów Poznańskich
Anna Janiak:

Wykonanie prac remontowo-naprawczych w budynku leśniczówki- Leśnictwa Strzeszynek

wartość: 6617,40 PLN
2019-10-02 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Wykonanie ogrodzenia bazy przy ul. Wiankowej w Poznaniu

wartość: 37957,80 PLN
2019-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Usług Leśnych "LASTECH" Sp. z o.o.:

Wykonanie prac z zakresu hodowli i ochrony lasu

wartość: 28158,30 PLN
2019-09-23 Zakład Lasów Poznańskich
ATERM:

Montaż klimatyzacji w budynku dyrekcji ZLP

wartość: 11992,50 PLN
2019-09-02 Zakład Lasów Poznańskich
ARBOEKO s.r.o.:

Dostawa materiału roślinnego

wartość: 15373,80 PLN
2019-08-21 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. K.:

Dostawa i montaż obrzeża na placu zabaw i siłowni przy ul. Przytocznej

wartość: 18450,00 PLN
2019-08-12 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o.:

Dostawa samochodu ciężarowego z instalacją CNG

wartość: 157440,00 PLN
2019-08-12 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS:

Sporządzenie aneksu do Planu urządzania lasu

wartość: 10584,00 PLN
2019-07-02 Zakład Lasów Poznańskich
Usługi kominiarskie Mariusz Konieczny:

Naprawy w budynkach administrowanych przez ZLP

wartość: 7150,00 PLN
2019-06-24 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Wykonanie naprawy ogrodzenia w leśniczówce przy ul. Wałeckiej

wartość: 9997,40 PLN
2019-05-14 Zakład Lasów Poznańskich
VERNIA Sp. z o.o.:

Zakup materiału zadrzewieniowego

wartość: 23660,88 PLN
2019-04-29 Zakład Lasów Poznańskich
Edukacja, Terapia, Szkolenia - GAJA:

Wykonania prac porządkowych w lasach miejskich

wartość: 30800,00 PLN
2019-04-24 Zakład Lasów Poznańskich
Elektrownie wodne ZENERIS Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania realizacji zadania - systemu zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń poprzez zwiększenie retencji wodnej w ciągu rzeki Cybiny.

wartość: 121770,00 PLN
2019-04-15 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp.k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki - Smochowice - II etap.

wartość: 156196,22 PLN
2019-04-10 Zakład Lasów Poznańskich
ARTGAZ J. Płotkowiak:

Przystosowanie samochodu do zasilania gazem ziemnym.

wartość: 7885,00 PLN
2019-04-10 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL:

Nadzór inwestorski nad modernizacją budynku ZLP przy ul. Ku Dębinie 2

wartość: 6150,00 PLN
2019-04-10 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy - Stanisław Marzuchowski:

Modernizacja dachu budynku ZLP przy ul. Ku Dębinie 2

wartość: 95810,89 PLN
2019-04-09 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw związanych z BHP

wartość: 10000,00 PLN
2019-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prace z zakresu małej architektury

wartość: 14000,00 PLN
2019-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
TARA:

Dostawa środków uzdatnania wody

wartość: 43050,00 PLN
2019-03-29 Zakład Lasów Poznańskich
PROSMEX PHU:

Wykonanie prac porządkowych w lasach miejskich

wartość: 37800,00 PLN
2019-03-29 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW:

Wykonanie prac porządkowych w lasach miejskich

wartość: 31752,00 PLN
2019-03-28 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Inwentaryzacja zoologiczna, ornitologiczna.

wartość: 11564,00 PLN
2019-03-27 Zakład Lasów Poznańskich
PHU KAMA:

Usunięcie wyposażenia budynku przeznaczonego do rozbiórki przy ul. Owczej.

wartość: 5600,19 PLN
2019-03-22 Zakład Lasów Poznańskich
PHU KAMA:

Rozbiórka budynku przy Owczej

wartość: 32595,00 PLN
2019-03-13 Zakład Lasów Poznańskich
EKOS Poznań Sp. z o.o.:

Oczyszczanie układów dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 6447,60 PLN
2019-03-11 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni:

Zakup profesjonalnego rębaka

wartość: 207870,00 PLN
2019-03-11 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Obsługa fontann

wartość: 11800,00 PLN
2019-03-11 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa fontann

wartość: 13570,00 PLN
2019-03-04 Zakład Lasów Poznańskich
ELNATECH:

Nadzór nad działaniem urządzeń elektrycznych fontann

wartość: 13776,00 PLN
2019-03-01 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Sporządzanie kosztorysów z zakresu chirurgii i wycinki drzew.

wartość: 27000,00 PLN
2019-02-26 Zakład Lasów Poznańskich
ZPHU Adam Cechmanowicz:

Zakup wraz z dostawą koszy

wartość: 11557,08 PLN
2019-02-26 Zakład Lasów Poznańskich
BIPROWODMEL:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostki na Dębinie.

wartość: 138750,00 PLN
2019-02-18 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL:

Kontrola placów zabaw

wartość: 6765,00 PLN
2019-02-14 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Nadzór nad skazanymi.

wartość: 13000,00 PLN
2019-02-08 Zakład Lasów Poznańskich
HIKORA:

Dostawa sadzonek drzew i krzewów

wartość: 39954,17 PLN
2019-02-01 Zakład Lasów Poznańskich
ZZO:

Wywóz odpadów pochodzących z porządkowania miasta przez pensjonariuszy aresztu śledczego.

wartość: 138750,00 PLN
2019-01-29 Zakład Lasów Poznańskich
KARKON Karol Zimny:

Wykonanie projektu modernizacji dachu w budynku przy ul. Ku Dębinie 2.

wartość: 7995,00 PLN
2019-01-29 Zakład Lasów Poznańskich
KARKON Karol Zimny:

Wykonanie projektu modernizacji dachu w budynku przy ul. Ku Dębinie 2

wartość: 7995,00 PLN
2019-01-18 Zakład Lasów Poznańskich
ELITELAS:

Melioracje, rozdrobnienie materiału

wartość: 12474,00 PLN
2019-01-17 Zakład Lasów Poznańskich
SEZAM:

Ochrona obiektów

wartość: 7084,80 PLN
2019-01-15 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS Krystyna Twarkowska:

Przewóz pensjonariuszy aresztu

wartość: 73224,00 PLN
2019-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Radca Prawny Marzena Świderska Stankiewicz:

Obsługa prawna ZLP

wartość: 51600,00 PLN
2019-01-02 Zakład Lasów Poznańskich
PROBIT:

Nadzór eksploatacyjny nad systemami

wartość: 23468,40 PLN
2018-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw związanych z małą architekturą

wartość: 52800,00 PLN
2018-12-18 Zakład Lasów Poznańskich
ALKOM:

Wywóz nieczystości płynnych

wartość: 16148,16 PLN
2018-12-14 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych

wartość: 10800,00 PLN
2018-12-11 Zakład Lasów Poznańskich
EUROMED:

Opieka medyczna nad pracownikami ZLP

wartość: 18450,00 PLN
2018-12-05 Zakład Lasów Poznańskich
PKN ORLEN:

Zakup paliw płynnych

wartość: 134381,00 PLN
2018-11-30 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Usługowo Leśno Handlowy Katarzyna Jaworska:

Pozyskanie drewna

wartość: 113142,96 PLN
2018-11-30 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Pozyskanie drewna

wartość: 138336,00 PLN
2018-11-27 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków

wartość: 6396,00 PLN
2018-10-08 Zakład Lasów Poznańskich
Siatko-Max:

Wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów w lasku Marcelińskim

wartość: 14126,55 PLN
2018-09-25 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW:

Prace porządkowe w lasach miejskich - Leśnictwo Zieliniec-Naramowice, Antoninek

wartość: 6696,00 PLN
2018-09-25 Zakład Lasów Poznańskich
Edukacja Terapia Szkolenia GAJA:

Prace porządkowe w lasach miejskich - leśnictwo Marcelin - Dębina

wartość: 4100,00 PLN
2018-09-19 Zakład Lasów Poznańskich
Szkółka Drzew i Krzewów:

Dostawa lipy drobnolistnej

wartość: 7470,00 PLN
2018-09-17 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnetrzną RO Krzyżowniki - Smochowice

wartość: 25756,20 PLN
2018-09-17 Zakład Lasów Poznańskich
Zenon Stańko Zakład Usługowo-Wytwórczy ZESTER:

Budowa przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2.

wartość: 75349,80 PLN
2018-09-17 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp.k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki - Smochowice.

wartość: 25756,20 PLN
2018-08-06 Zakład Lasów Poznańskich
NOVA stal Sp. z o.o.:

Dostawa rury ocynkowanej

wartość: 7011,00 PLN
2018-07-13 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Prace porządkowe w lasach komunalnych

wartość: 11340,00 PLN
2018-07-12 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW - Utrzymanie terenów zielonych:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 18090,00 PLN
2018-07-10 Zakład Lasów Poznańskich
Edukacja Terapia Szkolenia GAJA:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 11100,00 PLN
2018-06-12 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki - Smochowice

wartość: 35434,58 PLN
2018-05-21 Zakład Lasów Poznańskich
PHU KAMA Małgorzata Janicka:

Rozbiórka już istniejącego budynku gospodarczego oraz budowa nowego na terenie nieruchomości przy ul. Darniowej 52 w Poznaniu.

wartość: 141992,28 PLN
2018-05-11 Zakład Lasów Poznańskich
LASTECH Sp. z o.o.:

Pielęgnacja upraw na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania w 2018 roku

wartość: 64869,58 PLN
2018-05-09 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Rozbiórka budynku starej leśniczówki przy ul. Ziemowita 28

wartość: 44999,55 PLN
2018-04-25 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Naprawa dróg Rusałka

wartość: 55891,20 PLN