Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-11-29 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw związanych z małą architekturą w 2017 roku

wartość: 30000,00 PLN
2016-11-21 Zakład Lasów Poznańskich
WIKAR:

Zrąbkowanie

wartość: 7776,00 PLN
2016-11-17 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Wycinka krzewów

wartość: 14904,00 PLN
2016-11-07 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Wycinka drzew metodami alpinistycznymi

wartość: 8910,00 PLN
2016-11-04 Zakład Lasów Poznańskich
BUDOMELIOR:

Modernizacja ścieżki pieszo -rowerowej

wartość: 29603,64 PLN
2016-10-26 Zakład Lasów Poznańskich
ACER:

Udrożnienie dojazdu i redukcja koron, prace interwencyjne

wartość: 7890,48 PLN
2016-10-24 Zakład Lasów Poznańskich
PARK PLUS:

Przygotowanie powierzchni poklęskowej do pozyskania drewna

wartość: 14990,40 PLN
2016-10-07 Zakład Lasów Poznańskich
P.U.H. Vector Plus:

Remont pomieszczeń socjalnych

wartość: 14350,04 PLN
2016-09-23 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład instalacyjno wod-kan. gaz c.o. W. Wyremblewski:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków będących

w administrowaniu ZLP

wartość: 7380,00 PLN
2016-08-03 Zakład Lasów Poznańskich
Consultor Sp. z o.o.:

Opracowanie projektu poznawczych szlaków rekreacyjno-edukacyjnych Leśnictwa Antoninek

wartość: 49815,00 PLN
2016-07-08 Zakład Lasów Poznańskich
TEKNAMOTOR:

Dostawa rębaka

wartość: 61377,00 PLN
2016-06-07 Zakład Lasów Poznańskich
Urszula Dłużyk:

utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i socjalnych ZLP

wartość: 9600 PLN
2016-05-24 Zakład Lasów Poznańskich
BIPROWODMEL Sp. z o.o.:

Wykonanie projektu rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunhalnych przy ul. Naramowickiej

wartość: 49200,00 PLN
2016-05-20 Zakład Lasów Poznańskich
EKOS Poznań Sp. z o.o.:

Oczyszczanie układów dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 6318,00 PLN
2016-05-18 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro Sp. z o.o. SK:

Dostawa, montaż i modernizacja wyposażenia na leśnym placu zabaw

wartość: 58034,48 PLN
2016-05-09 Zakład Lasów Poznańskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich:

Wykonanie projektu wraz z wykonaniem linii kablowej

wartość: 36900,00 PLN
2016-05-06 Zakład Lasów Poznańskich
LASTECH:

Pielęgnacja upraw

wartość: 52337,45 PLN
2016-05-05 Zakład Lasów Poznańskich
TAXUS:

Plan urządzania lasów prywatnych

wartość: 46202,40 PLN
2016-04-15 Zakład Lasów Poznańskich
HAASPOL:

Dostawa koszy

wartość: 15665,28 PLN
2016-04-11 Zakład Lasów Poznańskich
BIPROWODMEL:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

wartość: 19680,00 PLN
2016-04-07 Zakład Lasów Poznańskich
A. Łopatka:

Obsługa fontann

wartość: 4950,00 PLN
2016-04-07 Zakład Lasów Poznańskich
P. Pawłowski:

Obsługa fontann

wartość: 9900,00 PLN
2016-04-04 Zakład Lasów Poznańskich
Stolarstwo-Slusarstwo:

Remont deszczochronów

wartość: 7380,00 PLN
2016-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS:

Usługi transportowe

wartość: 55987,20 PLN
2016-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
R. Adamczyk:

Naprawa sprzętu, konserwacja infrastruktury rekreacyjnej

wartość: 26400,00 PLN
2016-03-31 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Drogowa F.K.:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

wartość: 9840,00 PLN
2016-03-31 Zakład Lasów Poznańskich
Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej

wartość: 44530,80 PLN
2016-03-30 Zakład Lasów Poznańskich
D. Stefańska:

Nadzór nad skazanymi

wartość: 9000,00 PLN
2016-03-14 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Wycinka drzew

wartość: 13932,00 PLN
2016-02-23 Zakład Lasów Poznańskich
PHU RABSKI:

Dostawa i montaż ogrodzenia

wartość: 26814,98 PLN
2016-02-12 Zakład Lasów Poznańskich
PW HAASPOL:

Dostawa koszy leśnych

wartość: 29647,92 PLN
2016-02-09 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogrodniczy WIKAR:

Ogłowienie drzew trudnych, oczyszczenie powierzchni leśnych.

wartość: 8899,20 PLN
2016-02-02 Zakład Lasów Poznańskich
HIKORA Sp. z o.o.:

Dostawa sadzonek drzew

wartość: 61149,49 PLN
2016-01-26 Zakład Lasów Poznańskich
Przedsiębiorstwo Usług Leśnych-Lastech Sp. z o.o., Piotrowo 37, 64-520 Obrzycko:

Oczyszczenie powierzchni leśnych z gałęzi i odpadów zrębowych wraz z ich zrębkowaniem

wartość: 15552,00 PLN
2016-01-21 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogrodniczy WIKAR, ul. Michałowo 67/6, 61-314 Poznań:

Zrębkowanie gałęzi, wycinki i przycięcia koron drzew trudnych

wartość: 6015,60 PLN