Oferta: księgowa/y

Data publikacji: 2022-11-04
Nr ref.: 1/11/ZRD
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
Stanowisko: księgowa/y

Zakres podstawowych czynności

 1. Wystawianie faktur sprzedaży.
 2. Dekretowanie i księgowanie faktur kosztowych.
 3. Bieżące i terminowe dokonywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej.
 4. Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 5. Dokonywanie księgowań list wypłat pracowniczych.
 6. Monitorowanie realizacji budżetu Zakładu.
 7. Przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych: Rb30S, RbN, RbZ.
 8. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych.
 9. Przygotowywanie danych do sporządzania analiz finansowych.
 10. Potwierdzanie sald z kontrahentami.
 11. Udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych.
 12. Sporządzanie sprawozdań GUS.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie (przy wykształceniu średnim minimum 3 letnie) na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy z zakresu finansów/księgowości.
 3. Doświadczenie w pracy związanej z księgowością budżetową
 4. Znajomość zasad rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
 5. Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych.
 6. Zdolności organizacyjne, umiejętność logicznego myślenia, bardzo dobrej organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów, samodzielność.
 7. Nienaganna kultura osobista.
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office), 
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia.
 2. Znajomość systemu zarządzanie budżetem BeSTi@.
 3. Znajomość programy Comarch ERP Optima.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa).

Inne informacje:

Termin składania aplikacji:  30.11.2022 r.

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu.

Adres do przesłania aplikacji: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań, z napisem na kopercie "Nabór na stanowisko: księgowa/y" (decyduje data wpływu do Zakładu) oraz mailowo na adres info@zrd.poznan.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, po tym czasie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań w terminie do 2022-11-30.

Zakład Robót Drogowych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Robót Drogowych z siedzibą przy ul. Energetyczna 4, 61-016 w Poznaniu.

Więcej informacji dotyczących przysługujących Pani/Panu praw oraz zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie:

http://zrd.poznan.pl/RODO/ZRD%20Klauzula%20Og%C3%B3lna.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Karolina Suchorska
Data wytworzenia informacji: 2022-11-04 00:00
Opis zmian: Oferta pracy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Suchorska
Data i godzina publikacji: 2022-11-04 07:29