Sprawozdania finansowe

Zakład Robót Drogowych


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zakład Robót Drogowych

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Na podstawie par. 34 ust. 9 Rozp. MRiF z 13.IX.2017 załączamy sprawozdanie finansowe za 2021 rok

od 2022-05-06 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Na podstawie par. 34 ust. 9 Rozp. MRiF z 13.IX.2017 załączamy sprawozdanie finansowe za 2020 rok

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Na podstawie par. 34 ust. 9 Rozp. MRiF z 13.IX.2017 załączamy sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

od 2020-06-17 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Na podstawie par. 34 ust. 9 Rozp. MRiF z 13.IX.2017 załączamy sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

od 2019-05-06 do 2024-12-31