Oferta: majster

Data publikacji: 2022-05-06
Nr ref.: 2/ZRD/05/2022
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
Stanowisko: majster

Zakres podstawowych czynności

 1. Organizacja i kontrola robót drogowymi na ulicach miasta Poznania i okolic,
 2. Sporządzanie kosztorysów i harmonogramów robót,
 3. Przygotowywanie dokumentów odbioru wykonanych robót.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie minimum średnie techniczne budowlane, mile widziane drogowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. 5-letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami drogowymi.
 4. Znajomość programów kosztorysowych (np. NORMA).
 5. Znajomość przepisów prawa budowalnego, ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe

Mile widziane uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, znajomość programów CAD i obsługa niwelatora.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Inne informacje:

 • praca w pełnym wymiarze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00
 • praca w siedzibie Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań);
 • gotowość pracy w terenie

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście, mailowo na adres: info@zrd.poznan.pl lub listownie pod adresem: Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań w terminie do dnia: 30.06.2022 r. włącznie (do godziny 15:00), z powołaniem numeru oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań w terminie do 2022-06-30.

Zakład Robót Drogowych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Robót Drogowych z siedzibą przy ul. Energetyczna 4, 61-016 w Poznaniu. Więcej informacji dotyczących przysługujących Pani/Panu praw oraz zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie:
http://zrd.poznan.pl/Content/Files/rodo-zrd-klauzula-informacyjna.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K.Suchorska
Data wytworzenia informacji: 2022-06-01 00:00
Opis zmian: wydłużenie terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karolina Krobska
Data i godzina publikacji: 2022-06-01 10:35