Zamówienie: ZP/03/2021

Sygnatura zamówienia: ZP/03/2021
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa nowej przyczepy niskopodwoziowej

Termin składania ofert/wniosków

27 kwietnia 2021 do godz. 07:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-14
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2021-04-14 13:39