Zamówienie: ZP/20/2023

Sygnatura zamówienia: ZP/20/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 listopada 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

Termin składania ofert/wniosków

28 listopada 2023 do godz. 07:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 listopada 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-11-17 14:14