Zamówienie: ZP/21/2023

Sygnatura zamówienia: ZP/21/2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 listopada 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 52 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką w zależności od potrzeb frezarką o szerokości 1m lub 2m z wywozem materiału pofrezowego

Termin składania ofert/wniosków

23 listopada 2023 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 listopada 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-11-08 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-11-08 14:12