Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Boruczkowski Michał W sprawie zdrowej żywności w sklepikach szkolnych. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie toru wrotkarskiego na terenie Poznania. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie toru do buli na terenie Poznania. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie postawienia znaku "Strefa zamieszkania" na wjeździe z ul. Morasko w ul. Nad Różanym Potokiem. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie parametrów jakościowych wód opadowych. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie dodatkowego pasa na ul. Strzeszyńskiej (67 i 69). 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie dodatkowych wywozów odpadów zielonych. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie stacji roweru miejskiego na Podolanach. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie postawienia wiat na przystankach. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Górny Zbyszko W sprawie rur wodociągowych w ul. Orląt 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie interpretacji zapisów oświatowych. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie przekazania korespondencji z Radą Osiedla Sołacz w sprawie miejscowych planów. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie bezdomnego na wózku inwalidzkim na Rynku Jeżyckim. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Wierzbicki Tomasz W sprawie złego stanu technicznego ul. Komornickiej. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Wierzbicki Tomasz W sprawie umowy najmu działek na Sołaczu. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie skate parku na terenie Poznania. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ścieżki biegowej w Poznaniu. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie stworzenia wodnego szlaku łaczącego Jezioro Maltańskie z Wartą. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Wartą. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie działań rewitalizacyjnych w Starym ZOO. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie organizowania przez Miasto lotów balonem. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie chodnika wzdłuz ul. Strzeszyńskiej od Galerii Podolany do Biedronki. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie poprawy infrastruktury ul. Ignacego Kaczmarka. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie nawiezienia gruzu na ul. Braniewskiej. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie dokończenia robót drogowych na ul. Margonińskiej. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie stanu torowiska na ulicy Zwierzynieckiej. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie odrębnego funduszu do wypełniania dziur w ulicach. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie liczby przystanków wiedeńskich. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie zwiększenia kursów linii dziennych do 1-szej w nocy. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie wind pod przejściem podziemnym na rondzie Śródka. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie próśb mieszkańców o wydłużenie zielonego światła dla pieszych. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie utworzenia ścieżki rowerowej na fragmencie ul. Grunwaldzkiej, między ul. Jugosłowiańską a ul. Przybyszewskiego. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie sadzenia średnich drzew, a nie małych nasadzeń. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie numeracji bloków. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie utworzenia ciała doradczego ds. gospodarki. 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Boruczkowski Michał W sprawie prac wykonanych przy stawku Wierzbak 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie dróg rowerowych z Podolan do centrum 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie mobilnego posterunku Policji w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ścieżki rowerowej między ul. Biskupińską, a Krajanecką 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przebiegu linii autobusowych na Strzeszynie 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy ronda przy zbiegu ul. Wańkowicza i Fieldorfa 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wańkowicza 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Hezjoda 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie komunikacji autobusowej w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie chodnika dookoła SP nr 1 na ul. Hezjoda 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Golęcińskiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy kanalizacji deszczowej w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzenia dróg w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018