Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. liczby dzieci w "wieku żłobkowym" 2020-09-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sposobu wykorzystania lokalu użytkowego 2020-08-31
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. namalowania znaków poziomych P-26 w ciągu pieszo-rowerowym od ul. Słowiańskiej do ul. Pułaskiego w Poznaniu 2020-08-26
Sowa Paweł Zapytanie ws. wysokości czynszów wraz z kosztami stałymi uiszczanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w 2019 r. 2020-08-19
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wniosku złożonego w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-08-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. kosztorysu budowy sali sportowej przy SP 64 2020-08-14
Sowa Paweł Zapytanie ws. budowy doświetlonych przejść dla pieszych w Naramowicach 2020-07-29
Jemielity Ewa Zapytanie ws. dokumentów 2020-07-27
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Kurlandzkiej 2020-07-24
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-07-23
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. kampanii medialnych Miasta Poznań 2020-07-23
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. kosztów stoisk na poznańskich targowiskach 2020-07-23
Sowa Paweł Zapytanie w. przebudowy skrzyżowania ulic Karpiej i Dworskiej 2020-07-07 Sesja absolutoryjna nr XXXII w dniu 07-07-2020
Owsianna Halina Zapytanie ws. Starego Rynku 2020-06-30
Owsianna Halina Zapytanie ws. wraku samochodowego 2020-06-30
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. realizacji Miejskiego Programu In-vitro 2020-06-10
Jemielity Ewa Zapytanie ws. niedostatecznej informacji 2020-06-01
Jemielity Ewa Zapytanie ws. zakupu usług od kancelarii prawnej przez Miasto Poznań 2020-06-01
Jemielity Ewa Zapytanie ws. odpowiedzi na interpelację 2020-06-01
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. powodów unieważnienia przetargu 2020-05-08
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. działki w obr. Junikowo 2020-04-08
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. wsparcia wydarzenia "Tęczowe Rodziny w Europie" 2020-03-24
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. kursów w zakresie edukacji seksualnej 2020-03-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. działań w Forcie Ia 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. montażu tablic z nazwami ulic 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Owsianna Halina Zapytanie ws. pisma mieszkańców dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zarobków w MPK 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. skali migracji zagranicznych w M. Poznaniu 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Grześ Michał Zapytanie ws. ustalenia zarządcy działki celem budowy drogi rowerowej przez radę osiedla 2020-02-12
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. przebudowy poznańskiego odcinka brzegów rzeki Warty oraz retencjonowania wody opadowej 2020-01-30
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. warunków zabudowy nr 720/2007 z 2007 roku 2020-01-24
Grześ Michał Zapytanie ws. uzupełnienia skradzionego śmietnika na Łomżyńskiej 2020-01-21 Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 21-01-2020
Grześ Michał Zapytanie ws. bloku socjalnego na Nadolniku 2020-01-21 Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 21-01-2020
Sowa Paweł Zapytanie ws. systemu ILS kategorii II w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego 2019-12-31
Chudy Wojciech Zapytanie ws. dzików 2019-12-02
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. mpzp "Osiedle Polan" 2019-11-29
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. liczby niepublicznych żłobków dotowanych przez Miasto Poznań 2019-11-21
Mazurek Marta Zapytanie ws. ewentualnych zagrożeń dla realizacji założeń przewidzianych w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym 2019-11-20
Kania Henryk Zapytanie ws. tablicy informacyjnej na pętli tramwajowej Starołęka 2019-11-19 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 19-11-2019
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. mpzp "Rejon Szczepankowo-Spławie część A" 2019-11-15
Sowa Paweł Zapytanie ws. statystyk przewozów pasażerskich Portu Lotniczego Poznań-Ławica za wrzesień 2019 r. 2019-11-07
Sowa Paweł Zapytanie ws. kasowników w pojazdach komunikacji miejskiej 2019-10-17
Sowa Paweł Zapytanie ws. Dzielnicowych Centrów Sportu 2019-10-16
Kania Henryk Zapytanie ws. reorganizacji ruchu na ul. Starołęcka 2019-10-15 Sesja zwyczajna nr XVIII w dniu 15-10-2019
Ganowicz Grzegorz Zapytanie ws. możliwości otwarcia płatnego parkingu dla mieszkańców osiedla Polanka I w Poznaniu 2019-09-26
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej z działu 900 rozdz. 90003 i bezpłatnych woreczków do sprzątania po psach 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" 2019-09-13
Chudy Wojciech Zapytanie ws. aktualnego stanu własności terenów wzdłuż dawnej linii Średzkiej Kolei Powiatowej 2019-09-11
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. placu Światowida 2019-09-05
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. współpracy Rad Osiedli z organizacjami pozarządowymi 2019-08-23