Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Jemielity Ewa Zapytanie ws. inwestycji przeniesienia lamp drogowych 2021-09-17
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. umów najmu Stadionu Miejskiego 2021-09-16
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. naprawy i modernizacji dróg w rejonie ulicy Inflanckiej 2021-09-01
Jemielity Ewa Zapytanie ws. wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych 2021-08-20
Sowa Paweł Zapytanie ws. miasteczka rowerowego w parku na os. Chrobrego 2021-07-20
Sowa Paweł Zapytanie ws. infrastruktury kanalizacyjnej ulicy Sielawy 2021-07-20
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. codziennych korków na ul. Starołęckiej 2021-06-21
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 2021-06-15
Grześ Michał Zapytanie ws. pobierania podatku od nieruchomości na terenie Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie 2021-06-08 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 01-06-2021 - dokończenie w dniu 08-06-2021
Sowa Paweł Zapytanie ws. wywołania mpzp dla północnej części os. Batorego 2021-05-27
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. parkowania przy Katedrze 2021-05-04
Sowa Paweł Zapytanie ws. budowy ulicy Nadwarciańskiej 2021-05-04
Sowa Paweł Zapytanie ws. zjazdu na posesję Naramowicka w Poznaniu 2021-04-28
Kania Henryk Zapytanie ws. wykonania mpzp "Rejon cmentarza przy ul. Daszewickiej" 2021-03-29
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. programu Senior+ 2021-03-22
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. braku zgody miasta na pochód Pokutnego Marszu Różańcowego 2021-03-02
Jemielity Ewa Zapytanie ws. informacji dotyczącej inwestycji budowy drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych na os. Wł. Jagiełły - ulicy Poradowskiego 2021-02-23
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zespołu do spraw fortyfikacji 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. prac rewitalizacyjnych na terenie Fortu Ia 2021-02-12
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sytuacji prawnej Pasażu Piastowskiego 2021-02-11
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. opinii rad osiedli w sprawie zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych miasta 2021-02-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. mechanizmów zrównoważonego zarządzania wydarzeniami w MTP 2021-01-08
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wykazu punktów szczepień przeciwko COVID-19 2020-12-30
Sowa Paweł Zapytanie ws. stanu prac nad tzw. Kartą Poznaniaka 2020-11-24
Kania Henryk Zapytanie ws. wykonania wiaduktu ul. Baranowska-Gołężycka 2020-11-24
Kania Henryk Zapytanie ws. wykonania projektu inwestycyjnego ul. Ożarowskiej 2020-11-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. ulgi 50% w pojazdach komunikacji miejskiej dla osób posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zmian w projekcie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. "Wyprawki dla Gzubka" 2020-11-18
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-11-17 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 17-11-2020
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. liczby osób zamieszkałych w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu 2020-11-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. budowy hotelu u zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego w Poznaniu 2020-11-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. ilości lokali miejskich w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu 2020-11-08
Sowa Paweł Zapytanie ws. ulicy Umultowskiej 2020-10-27
Owsianna Halina Zapytanie ws. siłowni w parku Czarneckiego 2020-10-20
Owsianna Halina Zapytanie ws. pasa ruchu drogowego 2020-10-20
Grześ Michał Zapytanie ws. przejęcia ulic Różanego Potoku przez Miasto 2020-09-29 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 29-09-2020
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. kursów w zakresie edukacji seksualnej (II) 2020-09-19
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. liczby dzieci w "wieku żłobkowym" 2020-09-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sposobu wykorzystania lokalu użytkowego 2020-08-31
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. namalowania znaków poziomych P-26 w ciągu pieszo-rowerowym od ul. Słowiańskiej do ul. Pułaskiego w Poznaniu 2020-08-26
Sowa Paweł Zapytanie ws. wysokości czynszów wraz z kosztami stałymi uiszczanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w 2019 r. 2020-08-19
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wniosku złożonego w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-08-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. kosztorysu budowy sali sportowej przy SP 64 2020-08-14
Sowa Paweł Zapytanie ws. budowy doświetlonych przejść dla pieszych w Naramowicach 2020-07-29
Jemielity Ewa Zapytanie ws. dokumentów 2020-07-27
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Kurlandzkiej 2020-07-24
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. kosztów stoisk na poznańskich targowiskach 2020-07-23
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-07-23
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. kampanii medialnych Miasta Poznań 2020-07-23