Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania 2022-10-06
Matuszak Paweł Zapytanie ws. przygotowania uchwał 2022-09-20 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 20-09-2022
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. remontów lub budowy dróg w Poznaniu 2022-09-14
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. informacji o zanieczyszczeniach przekazywanych do żłobków, przedszkoli i szkół miejskich 2022-09-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. realizacji programu "Zielone ściany, zielone dachy" 2022-09-13
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. stacji pomp przy ul. Droga Dębińska 33 2022-09-02
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. współorganizowania przez jednostki Miasta Poznania OutFilm Poznań Festival 2022-08-27
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. liczby zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Poznaniu oraz ich wynagrodzenia 2022-07-05
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. wywozu segregowanych odpadów na terenie Poznania 2022-06-30
Jemielity Ewa Zapytanie ws. MPGM 2022-05-17 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 17-05-2022
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. przekazania poznańskich instytucji kultury pod kuratelę Województwa 2022-05-17 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 17-05-2022
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. działki w obrębie Górczyn 2022-05-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. stanu prawnego działek na os. Orła Białego 2022-04-27
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez firmę Alkom 2022-03-20
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. nadbudowy budynku szpitala przy ul. Długiej 2022-03-08
Jemielity Ewa Zapytanie ws. pisma do Dyrektor Biblioteki Raczyńskich 2022-03-04
Jemielity Ewa Zapytanie ws. przekazania kopii dokumentów 2022-02-23
Jemielity Ewa Zapytanie ws. awarii w budynku Muzeum J. I. Kraszewskiego 2022-02-23
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zniżek dla dawców krwi w instytucjach kultury, sportu i rekreacji 2022-02-08
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. odpłatności ponoszonej przez podmioty prowadzące ogrody społeczne na gruntach miejskich 2022-01-28
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. "Polityki Oświatowej m. Poznania 2030" 2022-01-13
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. działań w zakresie równości i różnorodności 2022-01-13
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. debaty 11 listopada 2021-12-20
Jemielity Ewa Zapytanie ws. likwidacji biblioteki i ośrodka wypoczynkowego Biblioteki Raczyńskich w Sapowicach 2021-12-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-12-2021
Sowa Paweł Zapytanie ws. wymiany wiat na przystankach "os. Łokietka I" i "Kupały" 2021-11-24
Jemielity Ewa Zapytanie ws. ekspertyzy dotyczącej zgody dla inwestycji w Forcie VIIa 2021-11-23
Woźniak Małgorzata Zapytanie ws. warunków odprowadzania wód opadowych z terenów zlokalizowanych przy planowanej drodze publicznej (ul. Wągrowiecka) i przy cieku Ceglanka 2021-11-23
Jemielity Ewa Zapytanie ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Osiedle Stefana Batorego - część północna" 2021-11-16 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 16-11-2021
Jemielity Ewa Zapytanie ws. inwestycji przeniesienia lamp drogowych 2021-09-17
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. umów najmu Stadionu Miejskiego 2021-09-16
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. naprawy i modernizacji dróg w rejonie ulicy Inflanckiej 2021-09-01
Jemielity Ewa Zapytanie ws. wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych 2021-08-20
Sowa Paweł Zapytanie ws. miasteczka rowerowego w parku na os. Chrobrego 2021-07-20
Sowa Paweł Zapytanie ws. infrastruktury kanalizacyjnej ulicy Sielawy 2021-07-20
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. codziennych korków na ul. Starołęckiej 2021-06-21
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 2021-06-15
Grześ Michał Zapytanie ws. pobierania podatku od nieruchomości na terenie Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie 2021-06-08 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 01-06-2021 - dokończenie w dniu 08-06-2021
Sowa Paweł Zapytanie ws. wywołania mpzp dla północnej części os. Batorego 2021-05-27
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. parkowania przy Katedrze 2021-05-04
Sowa Paweł Zapytanie ws. budowy ulicy Nadwarciańskiej 2021-05-04
Sowa Paweł Zapytanie ws. zjazdu na posesję Naramowicka w Poznaniu 2021-04-28
Kania Henryk Zapytanie ws. wykonania mpzp "Rejon cmentarza przy ul. Daszewickiej" 2021-03-29
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. programu Senior+ 2021-03-22
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. braku zgody miasta na pochód Pokutnego Marszu Różańcowego 2021-03-02
Jemielity Ewa Zapytanie ws. informacji dotyczącej inwestycji budowy drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych na os. Wł. Jagiełły - ulicy Poradowskiego 2021-02-23
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zespołu do spraw fortyfikacji 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. prac rewitalizacyjnych na terenie Fortu Ia 2021-02-12
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sytuacji prawnej Pasażu Piastowskiego 2021-02-11
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. opinii rad osiedli w sprawie zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych miasta 2021-02-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. mechanizmów zrównoważonego zarządzania wydarzeniami w MTP 2021-01-08