Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. prac rewitalizacyjnych na terenie Fortu Ia 2021-02-12
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sytuacji prawnej Pasażu Piastowskiego 2021-02-11
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. opinii rad osiedli w sprawie zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych miasta 2021-02-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. mechanizmów zrównoważonego zarządzania wydarzeniami w MTP 2021-01-08
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wykazu punktów szczepień przeciwko COVID-19 2020-12-30
Kania Henryk Zapytanie ws. wykonania wiaduktu ul. Baranowska-Gołężycka 2020-11-24
Sowa Paweł Zapytanie ws. stanu prac nad tzw. Kartą Poznaniaka 2020-11-24
Kania Henryk Zapytanie ws. wykonania projektu inwestycyjnego ul. Ożarowskiej 2020-11-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. ulgi 50% w pojazdach komunikacji miejskiej dla osób posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. "Wyprawki dla Gzubka" 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zmian w projekcie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej 2020-11-18
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-11-17 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 17-11-2020
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. budowy hotelu u zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego w Poznaniu 2020-11-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. ilości lokali miejskich w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu 2020-11-08
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. liczby osób zamieszkałych w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu 2020-11-08
Sowa Paweł Zapytanie ws. ulicy Umultowskiej 2020-10-27
Owsianna Halina Zapytanie ws. pasa ruchu drogowego 2020-10-20
Owsianna Halina Zapytanie ws. siłowni w parku Czarneckiego 2020-10-20
Grześ Michał Zapytanie ws. przejęcia ulic Różanego Potoku przez Miasto 2020-09-29 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 29-09-2020
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. kursów w zakresie edukacji seksualnej (II) 2020-09-19
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. liczby dzieci w "wieku żłobkowym" 2020-09-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sposobu wykorzystania lokalu użytkowego 2020-08-31
Rozmiarek Mateusz Zapytanie ws. namalowania znaków poziomych P-26 w ciągu pieszo-rowerowym od ul. Słowiańskiej do ul. Pułaskiego w Poznaniu 2020-08-26
Sowa Paweł Zapytanie ws. wysokości czynszów wraz z kosztami stałymi uiszczanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w 2019 r. 2020-08-19
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. kosztorysu budowy sali sportowej przy SP 64 2020-08-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wniosku złożonego w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-08-14
Sowa Paweł Zapytanie ws. budowy doświetlonych przejść dla pieszych w Naramowicach 2020-07-29
Jemielity Ewa Zapytanie ws. dokumentów 2020-07-27
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Kurlandzkiej 2020-07-24
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-07-23
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. kampanii medialnych Miasta Poznań 2020-07-23
Strzelecka Klaudia Zapytanie ws. kosztów stoisk na poznańskich targowiskach 2020-07-23
Sowa Paweł Zapytanie w. przebudowy skrzyżowania ulic Karpiej i Dworskiej 2020-07-07 Sesja absolutoryjna nr XXXII w dniu 07-07-2020
Owsianna Halina Zapytanie ws. Starego Rynku 2020-06-30
Owsianna Halina Zapytanie ws. wraku samochodowego 2020-06-30
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. realizacji Miejskiego Programu In-vitro 2020-06-10
Jemielity Ewa Zapytanie ws. odpowiedzi na interpelację 2020-06-01
Jemielity Ewa Zapytanie ws. niedostatecznej informacji 2020-06-01
Jemielity Ewa Zapytanie ws. zakupu usług od kancelarii prawnej przez Miasto Poznań 2020-06-01
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. powodów unieważnienia przetargu 2020-05-08
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. działki w obr. Junikowo 2020-04-08
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. wsparcia wydarzenia "Tęczowe Rodziny w Europie" 2020-03-24
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. kursów w zakresie edukacji seksualnej 2020-03-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. montażu tablic z nazwami ulic 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. działań w Forcie Ia 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zarobków w MPK 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Owsianna Halina Zapytanie ws. pisma mieszkańców dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Rosenkiewicz Krzysztof Zapytanie ws. skali migracji zagranicznych w M. Poznaniu 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Grześ Michał Zapytanie ws. ustalenia zarządcy działki celem budowy drogi rowerowej przez radę osiedla 2020-02-12
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. przebudowy poznańskiego odcinka brzegów rzeki Warty oraz retencjonowania wody opadowej 2020-01-30