Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. ilości wyciętych drzew na terenie miasta Poznania

Symbol

RM-VI.0003.99.2023

Data zgłoszenia

2023-03-30

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-20 08:07:17.0