Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. pobierania podatku od nieruchomości na terenie Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie

Symbol

RM-VI.0003.134.2021

Data zgłoszenia

2021-06-08

Wnioskodawca

Grześ Michał

Sesja

Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 01-06-2021 - dokończenie w dniu 08-06-2021

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-12 16:07:39.0