Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. ewentualnych zagrożeń dla realizacji założeń przewidzianych w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Symbol

RM-VI.0003.566.2019

Data zgłoszenia

2019-11-20

Wnioskodawca

Mazurek Marta

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-15 16:06:55.0