Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. liczby osób zamieszkałych w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu

Symbol

RM-VI.0003.328.2020

Data zgłoszenia

2020-11-08

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-15 16:06:55.0