Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. pisma mieszkańców dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej

Symbol

RM-VI.0003.105.2020

Data zgłoszenia

2020-03-10

Wnioskodawca

Owsianna Halina

Sesja

Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-15 16:06:55.0