Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-13/2020P - przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja drzew w ramach zadania "Program ratowania starych cennych drzew"    na terenie Parku Cytadela oraz na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

22/09/2020