Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-03/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Świętego Wojciecha w Poznaniu.

30/04/2020