Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-01/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie rozbiórki istniejącego i budowa Skyparku - na terenie pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego

03/03/2020