Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-06/2020P - przetarg nieograniczony na:

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Jawornickiej w Poznaniu.

16/07/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-08/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji ogrodu kwiatów letnich, ogrodu daliowego oraz ogrodu bylinowego na terenie Parku Cytadela

21/07/2020