Zarządzenie nr 1003/2021/P

w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0