Zarządzenie nr 106a/2001

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Analiz i Kontroli Budżetu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-11-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-11-26

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0