Zarządzenie nr 134/2016/P

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-02-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-02-18

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu I Analiz

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu I Analiz

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-22 08:17:14.0