Zarządzenie nr 224/2014/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2015.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-04-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-04-18

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Prezydenta#Wydział Budżetu I Analiz

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-28 16:19:07.0