Zarządzenie nr 237/2007/P

W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji lokalnych z udziałem ludności.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2007-04-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2007-04-05

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-11-26 08:28:31.0