Zarządzenie nr 313/2003/P

W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni ulicy Geodetów)

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-07

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Mienia Komunalnego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0