Zarządzenie nr 341/2003/P

W sprawie zmiany uchwały nr 726/02 Zarządu Miasta Poznania z dnia 19,09.2002r. w sprawie realizacji projektu Kompleksowej Renowacji Budynków z Zasobów Komunalnych Miasta Poznania, realizowanego z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycji i innych instytucji finansowych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-28

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

Zmienia uchwałę Zarządu nr

726/02

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0