Zarządzenie nr 356/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002r. w spr. ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-06

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0