Zarządzenie nr 39/2001

W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Delegaturze Jeżyce.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Delegatury Urzędu Miasta Poznań - Jeżyce

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Kierownicy Delegatur

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0