Zarządzenie nr 397/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0