Zarządzenie nr 413/2013/P

w sprawie trybu i zasad planowania zadań, monitorowania realizacji zadań i sprawozdawczości z ich wykonania przez jednostki pomocnicze Miasta - osiedla.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-06-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-06-13

Kategoria zarządzenia

  • Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

  • Wydział Budżetu I Analiz

Jednostka odpowiedzialna za realizację

  • wydziały/jednostki

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-28 08:20:17.0