Zarządzenie nr 448/2003/P

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-06

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0