Zarządzenie nr 469/2003/K

W sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-23

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0