Zarządzenie nr 48/2001

W sprawie zmiany zarzadzenia nr 49/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.09.1999r. w/s powołania Komisji d/s likwidacji środków trwałych, wyposazenia, wartosci niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzetów ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania, z późniejszą zmianą , wprowadzoną zarzadzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.1999 r. i nr 52/2000 z dnia 20.10.2000 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-03-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-03-05

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Informatyki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Informatyki

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0