Zarządzenie nr 50/2007/K

W sprawie w sprawie przyjęcia procedury opracowywania ofert inwestycyjnych Miasta.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2007-11-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2007-11-19

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Biuro Obsługi Inwestorów I Promocji Inwestycji

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Obsługi Inwestorów I Promocji Inwestycji

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-01 16:15:47.0