Zarządzenie nr 54/2001

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Transportowej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-04-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0