Zarządzenie nr 556/2014/P

w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-09-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-09-17

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu I Analiz

Jednostka odpowiedzialna za realizację

dyrektorzy biur i wydziałów#Kierownicy mjo

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-15 16:14:45.0