Zarządzenie nr 57/2000

W sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania systemu informacji miejskiej w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-11-23

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0