Zarządzenie nr 63a/2001

W sprawie powołania zespołu d/s przyjęcia ofert wstępnych na zakup akcji spółki Poznańska Energetyka Cieplna S.A.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-05-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-05-22

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0